Meld je voor 30 mei aan voor de klankbordbijeenkomst!

Meld je voor 30 mei aan voor de klankbordbijeenkomst!

📢 Reminder 📢 

Eerste informele klankbordbijeenkomst Westvlietweg III op 3 juni a.s., meld u aan voor 30 mei en laat uw stem horen!

Op maandag 3 juni 2024 van 17.30 – 20.00 uur organiseert het IPP Haaglanden namens de gemeente Den Haag een eerste informele klankbordbijeenkomst over bedrijventerrein Westvlietweg III. 

📍 Locatie: L-Groep, Schietlood 2, Den Haag. 

De gemeente Den Haag en IPP Haaglanden willen graag uw mening horen over de eerste analyse door SWECO, die het bedrijventerrein toekomstbestendig moet maken. Er zijn vijf tafelonderwerpen om te bespreken, zoals verduurzaming en bereikbaarheid.

Komt u ook naar deze 1e klankbordbijeenkomst?

Schrijf u vóór donderdag 30 mei 2024 in via de volgende link: https://lnkd.in/eEwRDaak

Update BIZ Westvlietweg: bedankt voor de waardevolle reacties!

Update BIZ Westvlietweg: bedankt voor de waardevolle reacties!

Op donderdag 23 mei vond een belangrijke informatiebijeenkomst plaats over de verlenging van de BIZ-periode voor BIZ Westvlietweg. De deadline voor het invullen van het inventarisatieformulier voor de proefpeiling was op vrijdag 24 mei. We willen alle ondernemers hartelijk danken voor hun waardevolle reacties.

De proefpeiling heeft voldoende positieve respons opgeleverd om door te gaan met de officiële draagvlakmeting later dit jaar. De afbakening van het BIZ-gebied en het gebied van de bedrijvenbelangenvereniging blijft ongewijzigd, wat betekent dat het huidige BIZ-gebied doorgaat voor een officiële draagvlakmeting voor verlenging van de BIZ-periode van 5 jaar.

In aanloop naar de draagvlakmeting gaan we aan de slag met het meerjarenplan 2025-2029. Dit plan richt zich o.a. op de thema’s schoon, heel, veilig, uitstraling en attractiviteit, bereikbaarheid, verduurzaming, samenwerking en communicatie. Het bestuur zal hierin worden bijgestaan door ambassadeurs en input van onze leden is hierbij enorm welkom.

Bent u gevestigd in het gebied van Bedrijven Belangen Vereniging Westvlietweg en heeft u uw stem uitgebracht? Helaas telt uw stem niet mee voor de proefpeiling voor de BIZ-verlenging, maar uw inbreng nemen we uiteraard mee in de kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein. Net als de Bedrijven Investeringen Zone Westvlietweg, heeft de Bedrijven Belangenvereniging Westvlietweg aandacht voor de genoemde thema’s.

Bent u ondernemer in het gebied van Vereniging Bedrijvenbelang Westvlietweg en zou u lid willen worden? Stuur dan een mail naar info@westvlietweg.nl

Samen bouwen we aan een sterke toekomst voor ons bedrijventerrein

Eerste informele klankbord bijeenkomst Westvlietweg III op maandag 3 juni a.s.

Eerste informele klankbord bijeenkomst Westvlietweg III op maandag 3 juni a.s.

Graag vragen wij uw aandacht voor de eerste informele klankbord bijeenkomst, zie de berichtgeving hieronder:

Het IPP Haaglanden organiseert namens de gemeente Den Haag op maandag 3 juni 2024

van 17.30 – 20.00 uur een eerste informele klankbordbijeenkomst met betrekking tot bedrijventerrein Westvlietweg III te Den Haag. De locatie is bij de L-Groep aan de Schietlood 2 te Den Haag.

De gemeente Den Haag en het IPP Haaglanden hebben ingenieurs- en adviesbureau SWECO gevraagd een analyse en uitwerking op te stellen om het bestaande bedrijventerrein Westvlietweg III toekomstbestendig te maken. Daarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld het beter benutten van het bedrijventerrein, de bereikbaarheid, de uitbreidingsbehoeften van ondernemers en de gewenste typen bedrijvigheid, maar ook naar o.a. energietransitie, ecologische verbindingen, natuurinclusiviteit en klimaatadaptiviteit. Het uiteindelijke advies van SWECO m.b.t. bedrijventerrein Westvlietweg III zal worden gebruikt als bouwsteen voor de gebiedsvisie Vlietzoom Den Haag.

De eerste analyse is uitgevoerd en die willen we graag met u delen. Wij zijn heel benieuwd naar uw mening en reactie op de gepresenteerde analyse en gaan hierover graag met u in gesprek.

Agenda 1e klankbordbijeenkomst:

17.00 uur:           Inloop

17.30 uur:           Introductie gemeente Den Haag en presentatie analyse door SWECO

18.00 uur:           Start klankbordronde 1 -> keuze uit 5 onderwerpen

18.45 uur:           Start klankbordronde 2 -> keuze uit 5 onderwerpen

19.30 uur:           Terugkoppeling klankbordronden

20.00 uur:           Einde klankbordbijeenkomst

Na de introductie en presentatie van de analyse heeft u per klankbordronde (duur ca. 45 minuten) de keuze om deel te nemen aan 5 verschillende tafelonderwerpen, t.w.: 

  1. kansen bestaande bedrijventerrein (bijv. beter benutten, schuifruimte),
  2. verduurzamen en vergroenen, 
  3. (clustervorming) circulaire bedrijvigheid,
  4. bereikbaarheid van het bedrijventerrein (bijv. ontsluiting en mobiliteit) en 
  5. het economisch profiel van het bedrijventerrein. 

De tafels worden voorgezeten door tafelvoorzitters. Bij de inschrijving (zie hieronder) kunt u aangeven aan welke 2 tafelonderwerpen u wilt deelnemen. Aan het einde van de klankbordbijeenkomst zullen formulieren worden uitgedeeld, waarmee u later nog opmerkingen kan insturen.

De informatie die op deze klankbordbijeenkomst en via de formulieren wordt opgehaald zal als input worden gebruikt voor de verdere uitwerking van het advies door SWECO. Op dinsdag 3 september 2024 zal een tweede informele klankbordbijeenkomst worden georganiseerd, waarin de uitkomsten van deze bijeenkomst en de nadere uitwerking van de analyse zullen worden gepresenteerd.

Komt u ook naar deze 1e klankbordbijeenkomst?? 

Schrijf u vóór donderdag 30 mei 2024 in via de volgende link: https://forms.gle/mVBDoU7viZSRR2BH6

We zien u graag op maandag 3 juni 2024!!

Namens de Gemeente Den Haag en het IPP Haaglanden, Ivar van der Drift

Informatiebijeenkomst verlenging BIZ Westvlietweg op 23 mei a.s. | aanmelden s.v.p. uiterlijk 20 mei a.s.

Informatiebijeenkomst verlenging BIZ Westvlietweg op 23 mei a.s. | aanmelden s.v.p. uiterlijk 20 mei a.s.

Op donderdag 23 mei a.s. organiseren we een informatie-bijeenkomst ‘verlenging Bedrijven Investeringen Zone (BIZ) Westvlietweg voor alle ondernemers van Bedrijventerrein Westvlietweg. Hier wordt u geïnformeerd over wat het inhoudt, waarom het belangrijk is, wat we reeds hebben bereikt en waar we ons op het terrein mee bezig willen gaan houden de komende jaren. Komt u ook? We verheugen ons op uw komst!

Locatie:  L-Groep, Schietlood 2 Den Haag

Tijdstip:  17.30 – 18.30 uur

Inloop:  vanaf 17.00 uur

Aanmeldingen ontvangen wij graag uiterlijk 20 mei a.s. via ons mailadres: info@westvlietweg.nl

Belangrijk! Jouw stem maakt het verschil voor de toekomst van ons bedrijventerrein!

Belangrijk! Jouw stem maakt het verschil voor de toekomst van ons bedrijventerrein!

Samen succesvol! 2024 is al weer het vijfde en laatste jaar van de huidige (eerste) BIZ-periode. Er is veel gebeurd en we kunnen met trots terug kijken op een zeer succesvolle periode. Wat een verbeterslag hebben we samen al gemaakt. Laten we deze positieve verandering voortzetten om de kwaliteit van ons bedrijventerrein verder te optimaliseren.

In verband met de proefpeiling voor een verlenging van de BIZ-periode hebben kwartiermaker Kim van Loon en bestuurslid Nancy Kappetein afgelopen week deur-aan-deur een brief en inventarisatieformulier in verband met een verlenging van de Bedrijven Investeringen Zone-periode, langs gebracht bij ondernemers van bedrijventerrein Westvlietweg en hebben zij veel ondernemers gesproken en wat toelichting kunnen geven. Naast de bezorging van de brief en het inventarisatieformulier is ook een mail gestuurd naar degenen van wie een mailadres bekend is. Invullen van het inventarisatieformulier kan eenvoudig digitaal via een QR-code die op de brief en het formulier is afgebeeld. Samen werken we aan een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein en laten we onze stemmen horen om de toekomst van ons bedrijventerrein, de stadsmotor voor Den Haag, verder te vormen.