Wegafsluiting vrijdag 4 september 06.00 uur tot maandag 7 september 05.00 uur

Wegafsluiting vrijdag 4 september 06.00 uur tot maandag 7 september 05.00 uur

Van vrijdag 4 september 06.00 uur tot maandag 7 september 05.00 uur is de Westvlietweg tussen de Hoornbrug en de Oude Tolbrug afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Tegelijkertijd is ook het Jan Linzelviaduct afgesloten voor fietsers en voetgangers. De gele borden langs de weg vermelden dat de weg vrijdag 4 september vanaf 19.30 uur is afgesloten. Aangezien deze informatie niet overeenstemt met de bewonersbrief is contact opgenomen met het projectteam. Hieruit is gebleken dat de weg vrijdag 4 september al vanaf 06.00 uur afgesloten zal zijn.

Geplande werkzaamheden Westvlietweg t.h.v. Nieuwe Tolbrug – ‘Kippenbruggetje’

Geplande werkzaamheden Westvlietweg t.h.v. Nieuwe Tolbrug – ‘Kippenbruggetje’

Van de Gemeente ontvingen wij onderstaande berichtgeving in verband met geplande werkzaamheden ter hoogte van de Nieuwe Tolbrug:

Zoals u waarschijnlijk bekend, zijn wij vanuit de gemeente Den Haag voornemens om de aansluiting van de Nieuwe Tolbrug op de Westvlietweg te verbeteren. Dit in het kader van de nieuwe fietsroute tussen Ypenburg en het centrum, via het Jan Linzelviaduct. 

Bijgevoegd vindt u de bewonersbrief hierover die dezer dagen bij u en uw wijkgenoten op de mat valt. U ontvangt deze als ‘grote’ belanghebbende ook per mail, zodat u deze desgewenst kunt verspreiden via uw eigen kanalen.

Gedurende de werkzaamheden zal de Westvlietweg ter hoogte van de werkzaamheden beperkt toegankelijk zijn. Graag wil ik u uitnodigen om eventuele vragen of zorgen daarover aan mij te laten weten. Dan kan ik dat weer meenemen in de voorbereiding van de uitvoeringswijze van de werkzaamheden. Vragen over het ontwerp zijn uiteraard ook mogelijk, alhoewel de ruimte voor wijzigingen beperkt is.

Aldus de Gemeente, zie de bewonersbrief hieronder:

Vanuit Bedrijvenbelang Westvlietweg en Bedrijven Investeringen Zone Westvlietweg hebben wij een reactie aan de Gemeente verzonden. Inmiddels hebben wij reeds een ontvangstbevestiging van de Gemeente ontvangen. U kunt als ondernemer uiteraard ook individueel reageren richting de Gemeente.