Meldpunt: laat je horen

Meldpunt: laat je horen

Tijdens het uitdelen van de stembiljetten, rondgangen voorafgaand aan de Kick Off voor de BIZ stemming en uit ontvangen mailberichten is gebleken dat er veel verbeterd kan worden op ons bedrijventerrein. In het BIZ- jaarplan zijn hiervoor ook thema’s en activiteiten opgesteld.

Een BIZ kwartiermaker zal wekelijks een rondgang maken en bedrijven bezoeken en signalen doorgeven aan het bestuur. Ook kan een melding worden gedaan per mail aan: info@westvlietweg.nl. Voor alle ondernemers op het bedrijventerrein geldt dat de werkomgeving prettig moet zijn en met elkaar kunnen we het bedrijventerrein optimaliseren.

Onlangs was een lantaarn langs de Winkelhaak beschadigd. Na melding volgde direct actie en dezelfde dag was de lantaarnpaal gerepareerd. Ten behoeve van de parkeerstrook achter de Waterpas (tussen Prisma en

Winkelhaak) is melding gedaan in verband met de afvalcontainers en koelkasten die achtergelaten zijn en op het trottoir staan. Vuil trekt vuil aan, verzocht is om de containers en koelkasten weg te laten halen.