Thema-bijeenkomst 8 juli 2021 voor ondernemers Bedrijventerrein Westvlietweg

Thema-bijeenkomst 8 juli 2021 voor ondernemers Bedrijventerrein Westvlietweg

Aan de leden van Bedrijvenbelang Westvlietweg, BIZ Westvlietweg en 
ondernemersvan Bedrijventerrein Westvlietweg,


In de bijlagen treffen jullie de agenda, een aanmeldingsformulier en een invulformulier ten behoeve van eventuele uitbreidingsbehoefte aan voor de thema-bijeenkomst van 8 juli a.s. In verband met de organisatie en rekening houdend met de RIVM-maatregelen, ondanks de versoepelingen, vragen wij u om uw komst aan te kondigen door gebruik te maken van het aanmeldingsformulier of door een mail te sturen aaninfo@westvlietweg.nl. Graag ontvangen wij uiterlijk 26 juni a.s. uw reactie.


Zou u gebruik willen maken van een dialoog gesprek met de Gemeente en IPP dan zouden wij dit graag van te voren vernemen om deze gesprekken in te kunnen delen. 
De thema-bijeenkomst wordt gehouden op het terrein van Van Rees/Star Meubelen,tegenover Westvlietweg 106, ontvangst is vanaf 14.00 uur en aanvang om 14.15 uur. 


We zien u graag op 8 juli!

Collectieve inkoopactie verduurzaming

Collectieve inkoopactie verduurzaming

De Gemeente Den Haag is bezig met een collectieve inkoopactie om Haagse ondernemers te helpen besparen en verduurzamen. Door slimme producten zoals LED-verlichting, tijdschakelaars en luchtgordijnen aan te bieden. Aan Haagse ondernemers is een brief toegezonden en zij kunnen gratis een energie-check aanvragen. Heeft u deze informatie gemist?

Meer info:

THEMA-BIJEENKOMST 8 JULI 2021 (voor ondernemers bedrijventerrein Westvlietweg)

THEMA-BIJEENKOMST 8 JULI 2021 (voor ondernemers bedrijventerrein Westvlietweg)

Vorig jaar stond in maart een thema-bijeenkomst op het programma in het kader  van vernieuwen – intensiveren – uitbreiden – verduurzamen van bedrijventerrein Westvlietweg 2020 – 2040. 

Als gevolg van COVID19 kon de thema-bijeenkomst helaas niet doorgaan, ook een alternatieve datum in juni was niet haalbaar als gevolg van de RIVM-richtlijnen. Uiteindelijk kon in juni 2020 wel een presentatie door Bureau Stedelijke Planning en Vakwerk Architecten in het Vakwerkhuis in Delft georganiseerd worden. COVID19 hield aan met als gevolg meer beperkingen in plaats van versoepelingen. 

In de tussentijd vonden diverse Teams meetings plaats met de Gemeente Den Haag, Gemeente Voorburg, Provincie Zuid-Holland, Bereikbaar Haaglanden, Metropool Regio Den Haag Rotterdam, Stichting Bedrijven-terreinen Haaglanden, IPP (Industrieschap Plaspoelpolder), Vlietzoom Alliantie, bewoners van De Vlietoevers, Hofwijckstraat en Houdt Vlietrand Groen. Richting de Gemeente is door ons benadrukt dat de ondernemers behoefte hebben om geïnformeerd te worden over de status, voortgang, ontwikkelingen en eventuele mogelijkheden voor Bedrijventerrein Westvlietweg hetgeen ertoe heeft geleid dat er nog voor het zomerreces een thema-bijeenkomst wordt georganiseerd:                                                            

8 juli 2021 van 14.00 uur – ca. 17.00 uur.

Informatie met betrekking tot de locatie en de inhoud van het programma volgt spoedig en zal per mail worden verzonden.

Transitievisie Warmte

Transitievisie Warmte

De Gemeente werkt aan een transitievisie warmte. Binnenkort vindt hierover een gesprek plaats met wethouder Van Tongeren. Er komt een Stedelijk Energieplan, een emissieloze binnenstad en de stad wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Vanuit het bestuurlijk overleg economische zaken (BOEZ) is het verzoek gekomen het handboek ‘Duurzaamheid werkt voor Haagse Ondernemers’ te delen met de ondernemers. Het handboek bevat veel handige tips.

Subsidiemogelijkheden kleinschalige bedrijfshuisvesting

Subsidiemogelijkheden kleinschalige bedrijfshuisvesting

Gaat u bedrijfsruimte ontwikkelen, bouwen of renoveren? Vraag dan subsidie aan bij de Gemeente. Subsidie-aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2022. Voor deze subsidie is totaal € 1.500.000 beschikbaar. Als het budget op is, sluit de regeling. De subsidie kleinschalige bedrijfshuisvesting is bedoeld voor eigenaren van bedrijfsruimte, eigenaren van vastgoed dat omgebouwd wordt naar bedrijfsruimte. De subsidie is bedoeld om het bouwen of verbouwen van nieuwe bedrijfsruimte aan te moedigen. Subsidie kan worden aangevraagd voor ontwikkelingen-, opknap- of verbouwingswerkzaamheden en kan worden aangevraagd voordat het werk begint.

Meer info: https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-wonen-en-bouwen/subsidie-kleinschalige-bedrijfshuisvesting-aanvragen.htm

Utrechtsebaan (12) werkzaamheden

Utrechtsebaan (12) werkzaamheden

De Gemeente vernieuwt de Utrechtsebaan (A12) tussen op- en afrit 1 Den Haag-Centrum (de kruising met de Zuid-Hollandlaan, S101/N44) en op- en afrit 3 Bezuidenhout. Het asfalt op dit deel van de Utrechtsebaan is aangelegd op een betonnen ondergrond. Deze ondergrond is inmiddels zo’n 50 jaar oud en begint slecht te worden. Ook de wanden en verkeerssystemen worden vervangen. Als deze werkzaamheden gereed zijn dan kan de weg weer tientallen jaren mee. De werkzaamheden starten in het weekend van 18 en 19 juni 2021.

In de periode van juni tot en met augustus 2021 vinden de voorbereidingen plaats en van september 2021 tot en met april 2022 de hoofdfase.

Meer info: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/utrechtsebaan-a12-werkzaamheden.htm