Nieuwjaarsborrel 25 januari 2023

Nieuwjaarsborrel 25 januari 2023

Op woensdag 25 januari a.s. wordt voor leden, ondernemers van bedrijventerrein Westvlietweg en voor genodigden de nieuwjaarsborrel van BIZ Westvlietweg en Bedrijvenbelang Westvlietweg gehouden bij Frans en Annie Roos, Westvlietweg 83 te Den Haag met drankjes, broodjes en overheerlijke soepen van Antons Superservice, aanvang 17.00 uur.

Reacties zien wij graag tegemoet; aanmeldingen ontvangen wij graag uiterlijk 20 januari a.s. per mail: info@westvlietweg.nl

Nieuwe datum voor de najaarsborrel 30 november 2022

Nieuwe datum voor de najaarsborrel 30 november 2022

Inmiddels is er een nieuwe datum bekend voor de najaarsborrel voor leden en genodigden!

Graag nodigen wij u uit voor een najaarsborrel ‘Meet & Greet’ op woensdag 30 november a.s. bij Vink en Roos Bouw en Installaties, Schuifmaat 8a te Den Haag, aanvang 17.00 uur.

Er is gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe voorzitter Kees van der Burg. Verder is er aandacht voor het Keurmerk Veilig Ondernemen en ook is Astrid van Oort, accountmanager DSW Zorgverzekeraar, aanwezig. 
Aanmeldingen ontvangen wij graag voor 25 november a.s. per mail: info@westvlietweg.nl

We verheugen ons op uw komst. 

Jan Verboon is vrijdag 28 oktober onverwachts overleden

Jan Verboon is vrijdag 28 oktober onverwachts overleden

Ons bereikte het vreselijke bericht dat Jan Verboon afgelopen vrijdag tijdens zijn vakantie in Zuid-Frankrijk onverwachts is overleden. Jan was nog jong, heel sportief en volop bezig met de toekomst.

Het is onbegrijpelijk, intens verdrietig en een groot gemis voor een ieder. We wensen het gezin en de familie van Jan, collega’s, alle dierbaren en iedereen die hem heeft gekend heel veel sterkte toe.

Via LinkedIn en de Facebook pagina van Verboon Transport & Handel | Grondbank is vandaag een bericht geplaatst dat er aanstaande zaterdag 12 november gelegenheid is om afscheid te nemen van Jan op Landgoed te Werve, Van Vredenburchweg 101 in Rijswijk, tussen 14.00 – 16.00 uur, zie ook de link hieronder:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6996066664651849729/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

De uitvaart zal in besloten kring plaats vinden.

Korte terugblik op de algemene ledenvergadering 5 oktober jl.

Korte terugblik op de algemene ledenvergadering 5 oktober jl.

Op 5 oktober jl. vond de algemene ledenvergadering plaats van zowel Stichting Bedrijven Investeringen Zone Westvlietweg als van Vereniging Bedrijven Belang Westvlietweg bij Base Consultancy. Er was een goede opkomst. Naast de activiteiten en financiën was er aandacht voor de samenstelling van het bestuur, het harmoniseren van de statuten en de vacature voorzitter. Na een zoektocht van bijna 1,5 jaar is een geschikte kandidaat gevonden, nadere informatie volgt spoedig. Na het formele gedeelte was er een borrel met een een drankje en broodjes.

Inmiddels zijn de notulen van de algemene ledenvergadering digitaal verzonden aan de leden. Mocht je als lid deze mail niet hebben ontvangen, stuur dan even een mail naar info@westvlietweg.nl

Betere verbinding openbaar vervoer door HTM-fietshub

Fietshub HTM Winkelhaak

Ter hoogte van het kruispunt Winkelhaak – Schietlood bevindt zich een HTM-fiets dropzone. Hiermee is een eerste stap gezet voor een betere OV-verbinding voor bedrijventerrein Westvlietweg. Ook bij station Voorburg is een HTM-fietspunt te vinden.

Speciaal voor leden van BIZ Westvlietweg en Bedrijvenbelang Westvlietweg geeft HTM een promokorting. Deze korting is te verkrijgen door een mail te sturen aan deelfiets@htm.nl o.v.v. promocode Westvlietweg.

Vacature voorzitter voor BIZ Westvlietweg en BBW

Vacature voorzitter voor BIZ Westvlietweg en BBW

Vereniging Bedrijvenbelang Westvlietweg en Stichting BIZ Westvlietweg zijn in verband met het aftreden van de voorzitter op zoek naar een nieuw, inspirerend boegbeeld met een groot ondernemershart. Een voorzitter die op persoonlijke, proactieve en verbindende wijze de vereniging en stichting versterkt in haar rol en de gezette ambities nastreeft. 

Bekijk de bijlage voor meer informatie.

Meer aandacht voor economische zaken en werkgelegenheidskwesties

Meer aandacht voor economische zaken en werkgelegenheidskwesties

Na jarenlang deel te hebben uitgemaakt van de Vlietzoom Alliantie (samenwerkingsorganisatie van bedrijven, sportverenigingen, bewonersorganisaties en cultuurstellingen aan de Westvlietweg) hebben de besturen van BIZ Westvlietweg en BBW besloten uit het samenwerkingsverband te treden. Natuurlijk zal de dialoog met de sportverenigingen, bewonersverenigingen en andere belangenbehartigers blijven bestaan, maar in de nieuwe hoedanigheid zal het bestuur van de Vlietzoom Alliantie niet langer optreden namens de bedrijven. BIZ Westvlietweg en BBW konden zich de laatste tijd steeds minder vinden in de gezamenlijke manifestaties onder regie van de Vlietzoom Alliantie omdat economische- en werkgelegenheidszaken, zoals bereikbaarheid, uitbreiding, vernieuwing, verduurzaming en ondermijning steeds met minder accent in de agenda’s met overheidsinstanties onder de aandacht kwamen. Het tekort aan bedrijfsruimte in de regio Den Haag is ernstig, terwijl het faciliteren van bewoners gewoon doorgaat in een regio waar tenminste 100.000 bewoners zullen bijkomen. 

BIZ Westvlietweg heeft in 2019 door twee bureaus een heldere visie voor het verouderde werkgebied laten opstellen. Het wordt de hoogste tijd dat deze visie uitvoering krijgt. BIZ Westvlietweg en BBW willen dit daarom tot het hoofddoel maken en niet telkens in overleg vervallen, waarbij economische- en werkgelegenheidsaspecten onderbelicht blijven. Het kan niet zo zijn dat alles bij het oude moet blijven. Onze stad vernieuwt, verduurzaming en de energietransitie zijn in volle gang. De beoogde circulaire economie van morgen sluit niet aan bij de huidige. De besturen van BIZ Westvlietweg en BBW zullen de communicatie vanuit de voormalige participatie op constructieve wijze blijven voeren en blijven bereid met de organisaties in de alliantie in gesprek te gaan. Echter belangenbehartigers dienen op te komen voor haar eigen leden. Daaruit volgt dat voornoemde bedrijvenverenigingen voortaan primair voor de econo-mische belangen van hun leden ofwel voor de bedrijven en haar werknemers in het werk-gebied Westvlietweg zullen opkomen.