Eerste informele klankbord bijeenkomst Westvlietweg III op maandag 3 juni a.s.

Eerste informele klankbord bijeenkomst Westvlietweg III op maandag 3 juni a.s.

Graag vragen wij uw aandacht voor de eerste informele klankbord bijeenkomst, zie de berichtgeving hieronder:

Het IPP Haaglanden organiseert namens de gemeente Den Haag op maandag 3 juni 2024

van 17.30 – 20.00 uur een eerste informele klankbordbijeenkomst met betrekking tot bedrijventerrein Westvlietweg III te Den Haag. De locatie is bij de L-Groep aan de Schietlood 2 te Den Haag.

De gemeente Den Haag en het IPP Haaglanden hebben ingenieurs- en adviesbureau SWECO gevraagd een analyse en uitwerking op te stellen om het bestaande bedrijventerrein Westvlietweg III toekomstbestendig te maken. Daarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld het beter benutten van het bedrijventerrein, de bereikbaarheid, de uitbreidingsbehoeften van ondernemers en de gewenste typen bedrijvigheid, maar ook naar o.a. energietransitie, ecologische verbindingen, natuurinclusiviteit en klimaatadaptiviteit. Het uiteindelijke advies van SWECO m.b.t. bedrijventerrein Westvlietweg III zal worden gebruikt als bouwsteen voor de gebiedsvisie Vlietzoom Den Haag.

De eerste analyse is uitgevoerd en die willen we graag met u delen. Wij zijn heel benieuwd naar uw mening en reactie op de gepresenteerde analyse en gaan hierover graag met u in gesprek.

Agenda 1e klankbordbijeenkomst:

17.00 uur:           Inloop

17.30 uur:           Introductie gemeente Den Haag en presentatie analyse door SWECO

18.00 uur:           Start klankbordronde 1 -> keuze uit 5 onderwerpen

18.45 uur:           Start klankbordronde 2 -> keuze uit 5 onderwerpen

19.30 uur:           Terugkoppeling klankbordronden

20.00 uur:           Einde klankbordbijeenkomst

Na de introductie en presentatie van de analyse heeft u per klankbordronde (duur ca. 45 minuten) de keuze om deel te nemen aan 5 verschillende tafelonderwerpen, t.w.: 

  1. kansen bestaande bedrijventerrein (bijv. beter benutten, schuifruimte),
  2. verduurzamen en vergroenen, 
  3. (clustervorming) circulaire bedrijvigheid,
  4. bereikbaarheid van het bedrijventerrein (bijv. ontsluiting en mobiliteit) en 
  5. het economisch profiel van het bedrijventerrein. 

De tafels worden voorgezeten door tafelvoorzitters. Bij de inschrijving (zie hieronder) kunt u aangeven aan welke 2 tafelonderwerpen u wilt deelnemen. Aan het einde van de klankbordbijeenkomst zullen formulieren worden uitgedeeld, waarmee u later nog opmerkingen kan insturen.

De informatie die op deze klankbordbijeenkomst en via de formulieren wordt opgehaald zal als input worden gebruikt voor de verdere uitwerking van het advies door SWECO. Op dinsdag 3 september 2024 zal een tweede informele klankbordbijeenkomst worden georganiseerd, waarin de uitkomsten van deze bijeenkomst en de nadere uitwerking van de analyse zullen worden gepresenteerd.

Komt u ook naar deze 1e klankbordbijeenkomst?? 

Schrijf u vóór donderdag 30 mei 2024 in via de volgende link: https://forms.gle/mVBDoU7viZSRR2BH6

We zien u graag op maandag 3 juni 2024!!

Namens de Gemeente Den Haag en het IPP Haaglanden, Ivar van der Drift

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *