Contributie

De lidmaatschapscategorieën van BedrijvenBelang Westvliet waren als volgt opgebouwd:

  • eenmanszaak en/of kleine ondernemer           €   50,00 per jaar
  • bedrijf tot 5 fte’s                                                     €   75,00 per jaar
  • een bedrijf met meer dan 5 fte’s                         € 100,00 per jaar

Met ingang van 1 januari 2020 is een deel van het bedrijventerrein een Bedrijven Investeringen Zone (BIZ) geworden. Voor de bedrijven binnen de BIZ-zone is de WOZ-waarde bepalend voor de hoogte van het contributie-bedrag:

  • WOZ-waarde tot  € 100.000,-                               €  120,00 per jaar
  • WOZ waarde v/a € 100.001,- t/m € 300.000,-    €  240,00 per jaar
  • WOZ-waarde v/a € 300.001,- en meer                €  360,00 per jaar

Door de inwerkingtreding van de BIZ en de activiteiten en ontwikkelingen binnen ons bedrijven-terrein zal de hoogte van de contributie voor zowel leden binnen als buiten de BIZ-zone m.i.v. 1 januari 2020 gelijk zijn.

Voor de ondernemingen binnen het BIZ-gebied zal de contributie via de Gemeente Den Haag worden geind.

Indien uw onderneming buiten het BIZ-gebied is gevestigd en u interesse heeft in een lidmaatschap van BedrijvenBelang Westvlietweg, willen wij u vriendelijk verzoeken een email te sturen naar info@westvlietweg.nl. Wij zullen u dan een aanmeldingsformulier toesturen.