Deelname aan eerste klankbord bijeenkomst verkeersonderzoek Westvlietweg

Deelname aan eerste klankbord bijeenkomst verkeersonderzoek Westvlietweg

🚦Vanavond waren we bij de eerste van drie klankbordgroepbijeenkomsten voor het verkeersonderzoek Westvlietweg, geleid door Antea Group, in opdracht van de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Samen identificeren we knelpunten van de huidige situatie, bespreken we wensen voor de toekomst, denken we mee over mogelijke oplossingsrichtingen en hun effecten. We kijken uit naar een extra ontsluitingsweg en andere verbeteringen om mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid te bevorderen. 💡

Aan het werk met bedrijventerreinen Plaspoelpolder en Westvlietweg

Aan het werk met bedrijventerreinen Plaspoelpolder en Westvlietweg

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag ondersteunt het plan om de bedrijventerreinen Plaspoelpolder en Westvlietweg, beide pal aan de A4 gelegen, te revitaliseren. Woensdag nam de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat het besluit om € 560.000 te investeren in de gebieden. ‘We streven naar een gebied waar iedere vierkante meter goed wordt benut.’

https://mrdh.nl/interview/werk-bedrijventerreinen-plaspoelpolder-westvlietweg#:~:text=De%20Metropoolregio%20Rotterdam%20Den%20Haag,te%20investeren%20in%20de%20gebieden.