1e ledenactiviteit 2022 | 24 februari 2022

1e ledenactiviteit 2022 | 24 februari 2022

Op donderdag 24 februari a.s. zal de 1e ledenactiviteit 2022 plaats vinden, een zgn. late nieuwjaarsreceptie. We zijn verheugd om na de laatste Bier met Bitterballen activiteit in oktober 2021 weer bij elkaar te kunnen komen. De catering is weer in vertrouwde handen van AntonsSuperservice. Om de organisatie goed voor te kunnen bereiden vragen wij om uw aanmelding voor vrijdag 18 februari a.s. aan ons toe te sturen via ons mailadres: info@westvlietweg.nl


Al jaren vindt onze nieuwjaarsreceptie plaats bij Frans en Annie Roos,Westvlietweg 83 in Den Haag; ook nu zal weer gebruik mogen worden gemaakt van deze gezellige en sfeervolle locatie en mocht de ruimte als gevolg van een grote hoeveelheid aanmeldingen, waar we zeker naar uitkijken, te beperkt zijn dan zullen voorzieningen worden getroffenom toch over voldoende ruimte te kunnen beschikken. Voor dezegelegenheid is ook wethouder Saskia Bruines uitgenodigd. Zoals heter nu naar uitziet zal zij aanwezig zijn en ook een terugkoppeling kunnen geven richting de leden.  

Uw reactie zien we graag tegemoet!