Bedrijvenbelang

In 1999 is Bedrijven Belang Westvlietweg opgericht door een aantal ondernemers om de belangen te behartigen voor de ondernemers op ons bedrijventerrein aan de Vliet.

De doelstellingen zijn door de jaren heen hetzelfde gebleven maar de accenten verschillen.

Met de Gemeente bespreken we regelmatig de knelpunten op het terrein. De zorg om een goede infrastructuur, beheer en onderhoud in openbaar gebied maar ook op het eigen terrein blijft een voortdurend punt van aandacht. 

Een goed functionerend bedrijventerrein levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio.

BBW richt zich op alle bedrijven die gevestigd zijn in het gebied tussen Westvlietweg, Winkelhaak, A4 en sportpark De Groene Zoom.

Activiteiten Bedrijvenbelang Westvlietweg:

  • Bevorderen veiligheid van het bedrijventerrein.
  • Toezicht houden.
  • Belangenbehartigen namens de ondernemers richting de overheid en gemeente.
  • Bevorderen van het onderling zaken doen.

Veiligheid:

De veiligheid van het terrein wordt verhoogd door de verschillende camera’s op het terrein welke door BBW betaald zijn en onderhouden worden.

Indien nodig worden de beelden ook aan Politie beschikbaar gesteld.

Dit heeft in het verleden al diverse malen tot aanhouding van verdachten geleid!

Heeft u zelf een camera, dan zou u deze kunnen aanmelden via camera in beeld.

Door de informatie met de leden onderling te delen kunnen mogelijk nog meer zaken worden opgelost.

Toezicht en belangenbehartigen:

Minimaal een maal per jaar heeft de bedrijvenvereniging overleg met de gemeente over de staat van onderhoud van het terrein, milieuaspecten, bereikbaarheid, groen, parkeren en bewegwijzering. Het betreft zowel het openbare gebied als het eigen terrein van de bedrijven. In een plan van aanpak van de gemeente worden de afspraken vastgelegd. De aanpak van verloedering en vermindering van de kwaliteit van het gebied is een gezamenlijke actie van gemeente en BBW, dus indien nodig zal het bestuur van BBW ook eigenaren van panden en terreinen aanspreken op nalatigheid. Daarnaast wordt ook met andere instanties, zoals collega-bedrijvenverenigingen, Politie, Stadsgewest Haaglanden en dergelijke overleg gevoerd indien wenselijk en nuttig.

Bevorderen van het onderling zakendoen:

Twee keer per jaar organiseert de bedrijvenvereniging een bijeenkomst waar men elkaar in persoon kan ontmoeten. In januari een nieuwjaarsreceptie en in juni / juli een jaarvergadering waar ook inhoudelijke zaken worden besproken. Het staat een ieder uiteraard vrij om zaken te doen met bedrijven naar keus, maar er zijn vele leuke contacten en zakelijke deals (“handel”) voortgekomen uit ontmoetingen op deze bijeenkomsten! Ook bij problemen of ergernissen is het makkelijker een buurman te benaderen als men elkaar al kent van een BBW-bijeenkomst. Behalve deze bijeenkomsten tracht BBW het onderling zakendoen ook te faciliteren middels bedrijfspresentaties op haar website.