Vacature voorzitter voor BIZ Westvlietweg en BBW

Vacature voorzitter voor BIZ Westvlietweg en BBW

Vereniging Bedrijvenbelang Westvlietweg en Stichting BIZ Westvlietweg zijn in verband met het aftreden van de voorzitter op zoek naar een nieuw, inspirerend boegbeeld met een groot ondernemershart. Een voorzitter die op persoonlijke, proactieve en verbindende wijze de vereniging en stichting versterkt in haar rol en de gezette ambities nastreeft. 

Bekijk de bijlage voor meer informatie.

Meer aandacht voor economische zaken en werkgelegenheidskwesties

Meer aandacht voor economische zaken en werkgelegenheidskwesties

Na jarenlang deel te hebben uitgemaakt van de Vlietzoom Alliantie (samenwerkingsorganisatie van bedrijven, sportverenigingen, bewonersorganisaties en cultuurstellingen aan de Westvlietweg) hebben de besturen van BIZ Westvlietweg en BBW besloten uit het samenwerkingsverband te treden. Natuurlijk zal de dialoog met de sportverenigingen, bewonersverenigingen en andere belangenbehartigers blijven bestaan, maar in de nieuwe hoedanigheid zal het bestuur van de Vlietzoom Alliantie niet langer optreden namens de bedrijven. BIZ Westvlietweg en BBW konden zich de laatste tijd steeds minder vinden in de gezamenlijke manifestaties onder regie van de Vlietzoom Alliantie omdat economische- en werkgelegenheidszaken, zoals bereikbaarheid, uitbreiding, vernieuwing, verduurzaming en ondermijning steeds met minder accent in de agenda’s met overheidsinstanties onder de aandacht kwamen. Het tekort aan bedrijfsruimte in de regio Den Haag is ernstig, terwijl het faciliteren van bewoners gewoon doorgaat in een regio waar tenminste 100.000 bewoners zullen bijkomen. 

BIZ Westvlietweg heeft in 2019 door twee bureaus een heldere visie voor het verouderde werkgebied laten opstellen. Het wordt de hoogste tijd dat deze visie uitvoering krijgt. BIZ Westvlietweg en BBW willen dit daarom tot het hoofddoel maken en niet telkens in overleg vervallen, waarbij economische- en werkgelegenheidsaspecten onderbelicht blijven. Het kan niet zo zijn dat alles bij het oude moet blijven. Onze stad vernieuwt, verduurzaming en de energietransitie zijn in volle gang. De beoogde circulaire economie van morgen sluit niet aan bij de huidige. De besturen van BIZ Westvlietweg en BBW zullen de communicatie vanuit de voormalige participatie op constructieve wijze blijven voeren en blijven bereid met de organisaties in de alliantie in gesprek te gaan. Echter belangenbehartigers dienen op te komen voor haar eigen leden. Daaruit volgt dat voornoemde bedrijvenverenigingen voortaan primair voor de econo-mische belangen van hun leden ofwel voor de bedrijven en haar werknemers in het werk-gebied Westvlietweg zullen opkomen.