Molenvlietpark krijgt steeds meer vorm

Molenvlietpark krijgt steeds meer vorm

Nu het boorproces is afgerond wordt het Molenvlietpark stuk voor stuk afgerond.

In het deel aan de zijde van de golfbaan Leeuwenbergh is dit voorjaar een aantal bomen gepland.

In het deel van het park waar de waterberging van het Hoogheemraamdschap van Delftland wordt aangelegd zijn een zogenoem- de aflaat en duiker gebouwd.

Bij hevige regenval kan het Hoogheemraadschap in de toekomst een deel van het Molenvlietpark onder water zetten. Daarmee wordt de Vliet ontlast en neemt de kans op water- overlast in woonwijken af.

Voor de waterberging wordt naast de toevoer vanuit de Kansjesmolensloot een tweede toevoer aangelegd vanaf de Vliet.

Deze loopt onder de Jan Thijssenweg door en komt langs het Molenslootpad richting het Molenvlietpark te liggen.

BIZ Westvlietweg: uitslag stemming positief

BIZ Westvlietweg: uitslag stemming positief

Als bestuur van Vereniging Bedrijvenbelang Westvlietweg (BBW) hebben we, samen met een aantal enthousiaste collega-ondernemers, het initiatief genomen om de huidige vereniging te versterken om gezamenlijk onze bedrijfsomgeving aantrekkelijker en economisch sterker te maken. Echter, dit kan alleen als wij met zoveel mogelijk ondernemers samenwerken en er een structureel budget beschikbaar is. Zodoende voerden we in 2018 een informele en in 2019 een officiële draagvlakmeting uit voor de oprichting van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op bedrijventerrein Westvlietweg, waarbij we worden gefaciliteerd door de gemeente Den Haag.

In de periode van 3 tot en met 22 september 2019 vond de stemming plaats van de definitieve draagvlakmeting.

Aan de oprichting van de BIZ is een aantal wettelijke voorwaarden verbonden.

  • Ten minste 50 % van het totaal aantal stemmers brengt een stem uit.
  • Ten minste 67 % van de uitgebrachte stemmen is positief.
  • De opgetelde WOZ waarde van de voor-stemmers is hoger dan van de tegen-stemmers.

Op uitkomst van de draagvlakmeting was positief:

Stemgerechtigden:                  112 (opkomst 66,1%)

Voor-stemmers:                       79,7 %

Tegen-stemmers                      20,3 %

Check WOZ-waarde:                 positief

Resultaat draagvlakmeting:    POSITIEF

Met ingang van 1 januari 2020 is BIZ Westvlietweg hiermee operationeel.