Klankbord bijeenkomst 3 juni 2024

Klankbord bijeenkomst 3 juni 2024

Op 3 juni was er veel belangstelling van belanghebbenden bij de klankbord bijeenkomst bedrijventerrein Westvlietweg III over de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein. De klankbord bijeenkomst vond plaats bij de L-Groep aan de Schietlood 2 te Den Haag. Omwonenden, ondernemers, belangenverenigingen en diverse overheden konden na een presentatie van Sweco met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen, zoals beter benutten van de ruimte (schuifruimte/verdichten), verkeersontsluiting en mobiliteit, vergroenen en verduurzamen, clusteren circulaire bedrijven en het economisch profiel van het bedrijventerrein. De opgehaalde informatie zal gebruikt worden voor de bouwsteen “bedrijventerrein Westvlietweg III”, dat onderdeel zal gaan uitmaken van de gebiedsvisie Vlietzoom te Den Haag.

Op dinsdag 3 september 2024 zal de 2e klankbord bijeenkomst worden georganiseerd. U krijgt hiervoor in augustus 2024 een uitnodiging toegestuurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *