Uitvoeringsprogramma Regie op Bereikbaarheid

Uitvoeringsprogramma Regie op Bereikbaarheid

Op dinsdag 26-01-21 heeft het college ingestemd met het Uitvoeringsprogramma (UVP) Regie op Bereikbaarheid voor de jaren 2021 – 2022 op basis van de informatie die beschikbaar is in de Meerjarenprogrammering (MJP). Het opstellen van UVP wordt ieder jaar complexer door de toename van activiteiten en parallel daaraan de afnemende capaciteit (openbare ruimte) om de benodigde omleidingen mogelijk te maken. Het is nauwelijks nog mogelijk om binnen de bestaande kaders en vereisten de stad bereikbaar te houden. De gebruikers van het netwerk zullen meer worden geconfronteerd met hinder (vertraging, omrijden).

Mogelijke ontwikkeling tramremise op de GAVI-kavel

GAVI Kavel

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), HTM en de gemeente Den Haag zijn op zoek naar een locatie voor een nieuwe tramremise. De komende jaren worden alle roodbeige trams in de Haagse regio vervangen door nieuwe trams die breder, langer en beter toegankelijk zijn voor mindervaliden en mensen met kinderwagens. De trams kunnen meer mensen vervoeren en verbeteren het reiscomfort. Met deze trams bereidt de HTM zich voor op het OV van de toekomst. Voor de trams is een grotere stallingsruimte nodig en vanwege de groei van het netwerk in oostelijke richting is een nieuwe remise ten oosten van de A4 wenselijk. De organisaties onderzoeken nu of deze stallingsruimte met een tramremise en opstelsporen op de GAVI-kavel gebouwd kan worden.

Om omwonenden en belanghebbenden te informeren over het onderzoek en de procedure die moeten worden doorlopen om de GAVI-kavel te kunnen gebruiken voor de trams is er een digitale informatiebijeenkomst. 

Deze zal plaats vinden op maandag 1 maart 2021, van 18.30 tot 19.30 uur.  Tijdens de bijeenkomst geven de gemeente Den Haag, MRDH en HTM een toelichting. 

De bijeenkomst kan digitaal worden bezocht via de website van de gemeente Den Haag. Via de link op de pagina www.denhaag.nl/gavikavel  kan aan de bijeenkomst worden deelgenomen.

Vooraf aanmelden is niet nodig. De pagina is vanaf 1 maart beschikbaar.