Verbeteringen en versterking van veiligheid op bedrijventerrein Westvlietweg

Verbeteringen en versterking van veiligheid op bedrijventerrein Westvlietweg

De Bedrijven Investeringszone Westvlietweg (BIZ) en Vereniging Bedrijvenbelang
Westvlietweg (BBW) van bedrijventerrein Westvlietweg zijn verheugd aan te kondigen dat na een
succesvolle aanpak van het ‘laaghangend fruit’, waarbij de uitstraling en openbare ruimte al
aanzienlijk zijn verbeterd en het Keurmerk Veilig Ondernemen is behaald, er nu extra aandacht
wordt besteed aan veiligheid door de inzet van surveillance van Westvlietbewaking voor het hele
bedrijventerrein, inclusief de VVE-gebieden. Deze inzet wordt mede mogelijk gemaakt door
financiering van IPP Haaglanden.

Met de succesvolle implementatie van deze maatregelen zet bedrijventerrein Westvlietweg een
belangrijke stap richting een veilige en leefbare omgeving voor ondernemers, werknemers en
bezoekers. Het voortdurende streven naar verbetering heeft als doel de uitstraling en openbare
ruimte verder te optimaliseren, het bedrijventerrein beter te benutten, te vergroenen, te
verduurzamen en kansen voor ondernemers te onderzoeken die uitbreidingsbehoefte hebben.
“Door samen te werken met Westvlietbewaking en de financiĆ«le steun van IPP Haaglanden zijn
we in staat om de veiligheid op ons bedrijventerrein naar een hoger niveau te tillen”, aldus Kees
van der Burg, voorzitter van de BIZ Westvlietweg. “We zijn vastbesloten om onze inspanningen
voort te zetten en streven naar een toekomstbestendig, duurzaam bedrijventerrein waar
ondernemers optimaal hun onderneming kunnen drijven.”

De BIZ Westvlietweg en Bedrijvenbelang Westvlietweg kijken uit naar verdere samenwerking met
lokale partners, gemeentelijke instanties en ondernemers om de leefbaarheid en concurrentie-
positie van het bedrijventerrein te versterken en te waarborgen.

Beschadiging trottoir

Beschadiging trottoir

šŸš§ **Belangrijke mededeling voor alle bedrijven op Westvlietweg! šŸš§**

Het is ons opgevallen dat het straatwerk langs de Westvlietweg weer flink beschadigd is geraakt. De schademelding hebben we doorgegeven aan de gemeente. Schade aan wegen en trottoirs kan invloed hebben op de verkeersveiligheid.

Daarom willen we jullie vragen om eventuele defecten of schades die jullie tegenkomen zo snel mogelijk te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@westvlietweg.nl, met een duidelijke beschrijving van het probleem en de locatie.

Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de schade snel wordt hersteld en de veiligheid en uitstraling van Westvlietweg worden gewaarborgd. Uiteraard hopen we op zo min mogelijk schades, maar jullie hulp is hierbij van groot belang.

Alvast bedankt voor jullie medewerking. Samen werken we aan een mooi en goed onderhouden bedrijventerrein!

Koningsborrel/belangrijke bijeenkomst op 17 april a.s. voor leden, ondernemers en genodigden

Koningsborrel/belangrijke bijeenkomst op 17 april a.s. voor leden, ondernemers en genodigden

Op 17 april a.s. wordt een borrel/belangrijke bijeenkomst georganiseerd voor leden van BIZ Westvlietweg en Bedrijvenbelang Westvlietweg, voor ondernemers van bedrijventerrein Westvlietweg en voor genodigden bij

Hiske van der Gronden Photography, Westvlietweg 71G te Den Haag (op het bedrijvenpark Leeuwendale). Inloop is vanaf 16.30 uur | aanvang om 17.00 uur. 

Tijdens de borrel is er aandacht voor belangrijke actualiteiten o.a. op het gebied van vernieuwing, verduurzamen, veiligheid en verkeer. Ook zal onze gastvrouw Hiske van der Gronden vertellen over haar activiteiten en is er gelegenheid voor een rondleiding door de fotostudio. We hopen dat er ruimte in de agenda is voor deze borrel en wij verheugen ons dan ook op uw komst.

In verband met de voorbereiding voor deze borrel vernemen wij graag voor 10 april a.s. of u 17 april aanwezig zult zijn. 
Uw aanmelding (of afmelding) kunt u sturen naar ons mailadres: info@westvlietweg.nl