Uitwerking rapportages Bureau Vakwerk en Bureau Stedelijke Planning

Uitwerking rapportages Bureau Vakwerk en Bureau Stedelijke Planning

Nadat de themabijeenkomst van 23 maart jl. niet door kon gaan is gezocht naar een nieuwe datum voor een themabijeenkomst. Als gevolg van het Coronavirus en de daarbij behorende te treffen maatregelen was het nog niet mogelijk om een nieuwe themabijeenkomst te organiseren. Om u toch te informeren over de uitwerkingen van Bureau Vakwerk en Bureau Stedelijke Planning bestond de mogelijkheid om op 25 juni een presentatie bij te wonen bij Bureau Vakwerk in Delft.

De uitwerkingen van de onderzoeken van de bureaus treft u samen met een poster en vragenlijst in de bijlagen aan. De presentatie van 25 juni geeft een goede samenvatting van de “visie bedrijventerrein Westvlietweg”.  Een digitale versie van de presentatie is bijgevoegd bij dit bericht. 

De rapportages van de bureaus zijn geen blauwdruk van hoe het bedrijventerrein wordt maar een visie van hoe de richting zou kunnen zijn voor een toekomstbestendig bedrijventerrein met een prettig klimaat om te ondernemen en passend in de omgeving.

Bekijk hieronder de uitwerking van Bureau Vakwerk en Bureau Stedelijke Planning, de poster, presentatie en de vragenlijst:

Presentatie 25 juni 2020 bij Bureau Vakwerk

Presentatie 25 juni 2020 bij Bureau Vakwerk

Naar aanleiding van ons visie-document hebben Bureau Stedelijke Planning en Bureau Vakwerk Architecten de afgelopen maanden onderzoek gedaan. Het was de bedoeling dat de resultaten van dit onderzoek op 23 maart zouden worden gepresenteerd tijdens een themabijeenkomst. Helaas kon de themabijeenkomst als gevolg van het Coronavirus en de RIVM maatregelen niet doorgaan; wij streven er naar om in september/oktober alsnog een themabijeenkomst te kunnen organiseren. 
Om de resultaten van de onderzoeken te presenteren willen wij echter niet tot het najaar wachten. Na de publicatie van het persbericht leek het ons gepast om naast een digitale presentatie ook een mogelijkheid te vinden om speciaal onze leden en ondernemers in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn bij een presentatie-vergadering welke gehouden zal worden op donderdag 25 juni a.s. bij Bureau Vakwerk, Professor Snijdersstraat 2, 2628 RA in Delftinloop vanaf 16.00 uur en aanvang om 16.20 uur. Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig.  De presentatie zal op een buitenlocatie plaatsvinden; mochten de weersvoorspellingen dit niet toelaten dan is er een goed alternatief op de locatie om de presentatie toch door te kunnen laten gaan. Aanmelden kan per mail: info@westvlietweg.nl. In verband met de RIVM maatregelen verzoeken wij u vriendelijk uw aanmelding van te voren te versturen, uiterlijk 20 juni, en niet op de bonnefooi te komen.