Verkeershinder door aanleg fietsoversteek

Verkeershinder door aanleg fietsoversteek

De gemeente werkt aan logische doorgaande fietsroutes. Routes die veilig, snel en comfortabel zijn. Een van deze routes is de verbinding tussen Ypenburg en het centrum van Den Haag: het Trekfietstracé. Tot medio juni werkt de aannemer aan een deel van het Trekfietstracé, een nieuw fietspad dat aansluit op de Westvlietweg. Van eind mei tot half juni legt de aannemer het nieuwe fietspad aan, dat over het werkterrein van de Rotterdamsebaan in de Vlietzoom loopt en aansluit op de Westvlietweg. Het fietspad komt tussen landgoed Zeerust en de landerijen van Stal Meyvliet uit op de Westvlietweg. Op deze locatie op de Westvlietweg wordt een oversteek voor fietsers gemaakt. Er komt een verhoogde verkeersdrempel met een middeneiland tussen beide rijstroken in.

De werkzaamheden voor de fietsoversteek worden uitgevoerd in het weekend van 5 tot 8 juni. Tijdens de uitvoering is de Westvlietweg ter plaatse van de werkzaamheden volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers worden langs het werk geleid. Om de duur van het werk en de overlast voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken, wordt tijdens het weekend dag en nacht gewerkt.

Van vrijdag 5 juni 19.30 uur tot maandag 8 juni 05.00 uur is de Westvlietweg tussen de Hoornbrug en de Oude Tolbrug afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen de werkzaamheden passeren. Bedrijven en woningen zijn wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer.
Er wordt gewerkt ter hoogte van landgoed Zeerust en Stal Meyvliet. Het advies voor bestemmingsverkeer is om vooraf te bepalen via welke kant van de Westvlietweg zij naar hun plek van bestemming kunnen rijden.

Omleidingsroutes:
• Verkeer wordt omgeleid via de Oude Tolbrug, Fonteynenburghlaan, Prinses Mariannelaan,
Geestbrugweg, Haagweg, Hoornbrug en omgekeerd. Borden geven de omleidingsroute aan.
• Voor vrachtverkeer geldt een ruimere omleidingsroute in verband met een bestaande milieuzone.
De omleidingsroute is met borden aangegeven.

Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met de aannemer via telefoonnummer 088-400 8083 (voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar).

Westvlietweg wil investeren in de toekomst

Bedrijventerrein Westvlietweg Den Haag

Bedrijven Belang Westvlietweg en Bedrijven Investeringen Zone Westvlietweg wil haar bedrijventerrein toekomstbestendig maken.

Het bestuur schreef hiervoor in september 2019 een visie-document. Naar aanleiding van dit visie-document deden de gerenommeerde bureaus Vakwerk Architecten en Bureau Stedelijke Planning de afgelopen maanden onderzoek.

De resultaten van deze onderzoeken vormen de grondslag voor het beleid 2020-2040 van de bedrijvenvereniging.
BBW (bedrijven belang Westvlietweg) en BIZ Westvlietweg realiseert haar beleid in nauwe samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag.

Het beleid wordt gerealiseerd onder het motto:
VERNIEUWEN – INTENSIVEREN – UITBREIDEN – VERDUURZAMEN
Het is de bedoeling dat het huidige terrein wordt verdicht, hogere gebouwen mogelijk worden, wordt geordend en vergroend. Dat het terrein beter bereikbaar wordt voor openbaar vervoer, het terrein wordt verduurzaamd, maar ook de gebouwen zelf. Ook zal er vernieuwing en uitbreiding plaatsvinden. In oppervlakte zal het bedrijventerrein verdubbelen, misschien een haven worden toegevoegd, maar in vierkante meters zal het huidige bedrijfsoppervlakte worden verviervoudigd.

Er komen nieuwe extra uitvalswegen, zodat de Westvlietweg kan worden ontlast van teveel (vracht-)verkeer en er zullen nieuwe (innovatieve) bedrijven worden toegevoegd aan de huidig gevestigde ondernemingen.

De verwachting is dat ook de werkgelegenheid op bedrijventerrein Westvlietweg tenminste zal verdubbelen.

De hele transformatie zal in fases worden gerealiseerd. De resultaten van de onderzoeken moeten daarom meer als startschot dan als eindresultaat worden beschouwd.

Het bestuur is voornemens eind mei de rapporten officieel aan te bieden aan wethouder Saskia Bruines. De uitwerkingen van de onderzoeken van Bureau Vakwerk en Bureau Stedelijke Planning zullen binnenkort digitaal worden gepresenteerd en op de website worden geplaatst.

Thema bijeenkomst uitgesteld

Thema bijeenkomst uitgesteld

Helaas is de themabijeenkomst VERNIEUWEN – INTENSIVEREN – UITBREIDEN –VERDUURZAMEN van 23 maart jl. is als gevolg van het Corona-virus geannuleerd en uitgesteld. Vooralsnog staat als nieuwe datum maandag 8 juni in de agenda genoteerd. Om definitief te kunnen beslissen of de themabijeenkomst kan door gaan wachten wij de persconferentie van 12 mei a.s. af. Als de bijeenkomst dan opnieuw geen doorgang kan hebben zullen de leden en ondernemers van ons bedrijventerrein op een andere manier op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen en uitwerkingen van Bureau Vakwerk en Bureau Stedelijke Planning.

Tijdelijke zorglocatie ADO Den Haag

Tijdelijke zorglocatie ADO Den Haag

Parkeerterrein Cars Jeans Stadion krijgt tijdelijke zorglocatie 

ADO Den Haag heeft in overleg met gemeente Den Haag een deel van het parkeerterrein van het Cars Jeans Stadion beschikbaar gesteld als tijdelijke zorglocatie. Dak- en thuislozen met corona-gerelateerde ziekteverschijnselen die niet in een eigen woning in quarantaine kunnen blijven, worden opgevangen in portacabins. De opbouw start waarschijnlijk eind deze week.

24/7 beheer en begeleiding

Zorgaanbieder Kessler Stichting zorgt voor 24 uur per dag personele bezetting, verpleegkundige hulp en begeleiding. Ook is er 24 uur per dag beveiliging op en rond het terrein. 

Deze maatregel is tijdelijk. Actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus bepalen hoelang deze maatregel nodig is. Voor de veiligheid en gezondheid van ons allemaal vraag wij om uw begrip voor deze tijdelijke situatie. Iedereen in Den Haag verdient de zorg die nodig is, ook degene die niet het ‘geluk’ heeft om thuis te kunnen uitzieken.

Wilt u een steentje bijdragen?

Voor deze locatie is er geen plek voor vrijwilligerswerk, maar uw hulp is altijd welkom op andere plekken. Neem contact op met de Kessler Stichting via telefoonnummer 070 – 8 500 500 of info@kesslerstichting.nl. Op denhaagdoet.nl van PEP Den Haag staat een overzicht van vrijwilligersklussen in Den Haag. U kunt zich daar ook aanmelden. Ook op de website van de Servicepunten XL staat een overzicht van vrijwilligerswerk en een aanmeldfunctie. Daarnaast kunt u voor meer informatie over vrijwilligerswerk altijd bellen naar telefoonnummer (070) 205 30 03. 

Meer informatie

Bij vragen en voor meer informatie kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Den Haag, via het telefoonnummer 14070 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Meer over wat gemeente Den Haag doet en wat u zelf kunt doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan leest u op www.denhaag.nl/corona.