Fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2024!

Fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2024!

Met trots kijken we terug op een jaar vol gezamenlijke prestaties die we met elkaar hebben bereikt. Onze oprechte dank gaat uit naar alle betrokkenen die dit mogelijk hebben gemaakt. Vol enthousiasme kijken we vooruit naar het nieuwe jaar, waarin we samen verdere stappen vooruit willen zetten. We wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond nieuwjaar vol successen en nieuwe kansen.

Daarnaast kondigen we graag alvast de nieuwjaarsborrel aan die op woensdag 24 januari 2024 zal worden gehouden, aanvang om 17.00 uur. Noteer deze datum alvast in de agenda. Save the date!

Oranje Bitter Borrel 26 april 2022

Oranje Bitter Borrel 26 april 2022

Op dinsdag 26 april wordt een Oranje Bitter Borrel georganiseerd voor leden van BIZ Westvlietweg, Bedrijvenbelang Westvlietweg en genodigden. De locatie voor de borrel is: Hydrau Constructie, Waterpas 94 in Den Haag. De borrel zal aanvangen om 17.00 uur.

Om een en ander goed voor te kunnen bereiden ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk 22 april 2022 per mail: info@westvlietweg.nl

We verheugen ons op uw komst!

Werkzaamheden Spoorlaan

Werkzaamheden Spoorlaan

Dinsdagavond 19 april 2022 zal een aannemer namens de gemeente het asfalt vernieuwen tussen de inrit naar Borsboom en Dunea en het bruggetje. Er is dan geen verkeer mogelijk naar Borsboom, Dunea, het laatste deel Garagepark en naar bewoners en bedrijven voorbij het bruggetje (vanaf de Westvlietweg gezien). Om 19.00 uur wordt gestart met het wegfrezen en afvoeren van de asfaltoplaag. Daarna zal nieuw asfalt worden aangebracht wat wordt afgewalst en moet afkoelen voordat het bereden kan worden. Vanaf woensdag 20 april ca. 03.00 uur zal de Spoorlaan weer kunnen worden vrijgegeven voor alle verkeer.

Fietsverkeer en overig verkeer zullen worden gewaarschuwd met borden en uiteraard zullen er verkeersregelaars zijn die toezicht houden voor wat betreft de veiligheid.

Uitvoeringsprogramma Regie op Bereikbaarheid

Uitvoeringsprogramma Regie op Bereikbaarheid

Op dinsdag 26-01-21 heeft het college ingestemd met het Uitvoeringsprogramma (UVP) Regie op Bereikbaarheid voor de jaren 2021 – 2022 op basis van de informatie die beschikbaar is in de Meerjarenprogrammering (MJP). Het opstellen van UVP wordt ieder jaar complexer door de toename van activiteiten en parallel daaraan de afnemende capaciteit (openbare ruimte) om de benodigde omleidingen mogelijk te maken. Het is nauwelijks nog mogelijk om binnen de bestaande kaders en vereisten de stad bereikbaar te houden. De gebruikers van het netwerk zullen meer worden geconfronteerd met hinder (vertraging, omrijden).

Mogelijke ontwikkeling tramremise op de GAVI-kavel

GAVI Kavel

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), HTM en de gemeente Den Haag zijn op zoek naar een locatie voor een nieuwe tramremise. De komende jaren worden alle roodbeige trams in de Haagse regio vervangen door nieuwe trams die breder, langer en beter toegankelijk zijn voor mindervaliden en mensen met kinderwagens. De trams kunnen meer mensen vervoeren en verbeteren het reiscomfort. Met deze trams bereidt de HTM zich voor op het OV van de toekomst. Voor de trams is een grotere stallingsruimte nodig en vanwege de groei van het netwerk in oostelijke richting is een nieuwe remise ten oosten van de A4 wenselijk. De organisaties onderzoeken nu of deze stallingsruimte met een tramremise en opstelsporen op de GAVI-kavel gebouwd kan worden.

Om omwonenden en belanghebbenden te informeren over het onderzoek en de procedure die moeten worden doorlopen om de GAVI-kavel te kunnen gebruiken voor de trams is er een digitale informatiebijeenkomst. 

Deze zal plaats vinden op maandag 1 maart 2021, van 18.30 tot 19.30 uur.  Tijdens de bijeenkomst geven de gemeente Den Haag, MRDH en HTM een toelichting. 

De bijeenkomst kan digitaal worden bezocht via de website van de gemeente Den Haag. Via de link op de pagina www.denhaag.nl/gavikavel  kan aan de bijeenkomst worden deelgenomen.

Vooraf aanmelden is niet nodig. De pagina is vanaf 1 maart beschikbaar.

Verkeershinder door aanleg fietsoversteek

Verkeershinder door aanleg fietsoversteek

De gemeente werkt aan logische doorgaande fietsroutes. Routes die veilig, snel en comfortabel zijn. Een van deze routes is de verbinding tussen Ypenburg en het centrum van Den Haag: het Trekfietstracé. Tot medio juni werkt de aannemer aan een deel van het Trekfietstracé, een nieuw fietspad dat aansluit op de Westvlietweg. Van eind mei tot half juni legt de aannemer het nieuwe fietspad aan, dat over het werkterrein van de Rotterdamsebaan in de Vlietzoom loopt en aansluit op de Westvlietweg. Het fietspad komt tussen landgoed Zeerust en de landerijen van Stal Meyvliet uit op de Westvlietweg. Op deze locatie op de Westvlietweg wordt een oversteek voor fietsers gemaakt. Er komt een verhoogde verkeersdrempel met een middeneiland tussen beide rijstroken in.

De werkzaamheden voor de fietsoversteek worden uitgevoerd in het weekend van 5 tot 8 juni. Tijdens de uitvoering is de Westvlietweg ter plaatse van de werkzaamheden volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers worden langs het werk geleid. Om de duur van het werk en de overlast voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken, wordt tijdens het weekend dag en nacht gewerkt.

Van vrijdag 5 juni 19.30 uur tot maandag 8 juni 05.00 uur is de Westvlietweg tussen de Hoornbrug en de Oude Tolbrug afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen de werkzaamheden passeren. Bedrijven en woningen zijn wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer.
Er wordt gewerkt ter hoogte van landgoed Zeerust en Stal Meyvliet. Het advies voor bestemmingsverkeer is om vooraf te bepalen via welke kant van de Westvlietweg zij naar hun plek van bestemming kunnen rijden.

Omleidingsroutes:
• Verkeer wordt omgeleid via de Oude Tolbrug, Fonteynenburghlaan, Prinses Mariannelaan,
Geestbrugweg, Haagweg, Hoornbrug en omgekeerd. Borden geven de omleidingsroute aan.
• Voor vrachtverkeer geldt een ruimere omleidingsroute in verband met een bestaande milieuzone.
De omleidingsroute is met borden aangegeven.

Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met de aannemer via telefoonnummer 088-400 8083 (voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar).

Terugblik op de nieuwjaarsreceptie en Kick Off

Terugblik op de nieuwjaarsreceptie en Kick Off

De nieuwjaarsreceptie en Kick Off op donderdag 23 januari 2020 vond zoals gebruikelijk plaats bij Frans en Annie Roos in de gezellige boerderij.

De catering was weer in vertrouwde handen van Anton. De opkomst was bijzonder goed!

Ook de Gemeente Den Haag was goed vertegenwoordigd. Helaas waren sommige leden op het laatst toch verhinderd waardoor zij niet bij de receptie aanwezig konden zijn en vonden anderen juist nog wel tijd.

Kortom, een goed start van het nieuwe jaar!