Meerjarenplan inzake BIZ verlenging 2025-2029

Meerjarenplan inzake BIZ verlenging 2025-2029

Beste ondernemers,

Zoals u weet, heeft onlangs heeft de proefpeiling plaatsgevonden voor verlenging van de huidige BIZ Westvlietweg. De proefpeiling heeft een positief eindresultaat behaald en daarom zijn wij als bestuur verder gegaan met de te volgen procedure. We brengen u graag op de hoogte en stellen u in de gelegenheid om uw feedback te geven op het BIZ plan 2025-2029 Westvlietweg.

De vervolgstappen zien er als volgt uit:

–      Opstellen BIZ meerjarenplan 2025-2029 (mei/juni)

–      Indienen BIZ meerjarenplan 2025 bij gemeente den Haag (indienen begin juli)

–      Vooraankondiging draagvlakmeting (september)

–      Oktober uitvoering draagvlakmeting middels officiële stemming

–      November uitslag stemming en opstellen BIZ jaarplan 2025

Graag geven wij u de mogelijkheid om het BIZ meerjarenplan 2025-2029 te lezen. We hebben het makkelijk voor u gemaakt door een overzicht te maken van de activiteiten waar we ons als bedrijventerrein op willen richten de komende 5 jaar. Mocht u daar nog iets aan willen toevoegen, kunt u dat uiteraard aan ons laten weten. Het volledige BIZ plan kunt u opvragen bij het secretariaat van het bestuur. Beiden via: info@westvlietweg.nl.

De deadline voor het aanleveren van uw input is: maandag 1 juli 2024

We gaan er vanuit dat de uiteindelijke draagvlakmeting eveneens een positief eindresultaat zal opleveren, echter kunnen we dat niet alleen. We doen daarom een beroep op u als ondernemers om er voor te zorgen, dat we dit gezamenlijk kunnen realiseren. We zijn nog op zoek naar enkele ambassadeurs, die ons daarbij kunnen helpen. Denk aan het uitdelen van de officiële stemformulieren, ronde langs de ondernemers en positieve bijdrage/uitstraling, communicatie richting uw collega ondernemers en bijdragen aan het BIZ jaarplan 2025.

Bijgesloten vindt u een overzicht van de activiteiten en focus voor de komende jaren voor de BIZ verlenging 2025-2029.

Meld je voor 30 mei aan voor de klankbordbijeenkomst!

Meld je voor 30 mei aan voor de klankbordbijeenkomst!

📢 Reminder 📢 

Eerste informele klankbordbijeenkomst Westvlietweg III op 3 juni a.s., meld u aan voor 30 mei en laat uw stem horen!

Op maandag 3 juni 2024 van 17.30 – 20.00 uur organiseert het IPP Haaglanden namens de gemeente Den Haag een eerste informele klankbordbijeenkomst over bedrijventerrein Westvlietweg III. 

📍 Locatie: L-Groep, Schietlood 2, Den Haag. 

De gemeente Den Haag en IPP Haaglanden willen graag uw mening horen over de eerste analyse door SWECO, die het bedrijventerrein toekomstbestendig moet maken. Er zijn vijf tafelonderwerpen om te bespreken, zoals verduurzaming en bereikbaarheid.

Komt u ook naar deze 1e klankbordbijeenkomst?

Schrijf u vóór donderdag 30 mei 2024 in via de volgende link: https://lnkd.in/eEwRDaak

Beschadiging trottoir

Beschadiging trottoir

🚧 **Belangrijke mededeling voor alle bedrijven op Westvlietweg! 🚧**

Het is ons opgevallen dat het straatwerk langs de Westvlietweg weer flink beschadigd is geraakt. De schademelding hebben we doorgegeven aan de gemeente. Schade aan wegen en trottoirs kan invloed hebben op de verkeersveiligheid.

Daarom willen we jullie vragen om eventuele defecten of schades die jullie tegenkomen zo snel mogelijk te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@westvlietweg.nl, met een duidelijke beschrijving van het probleem en de locatie.

Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de schade snel wordt hersteld en de veiligheid en uitstraling van Westvlietweg worden gewaarborgd. Uiteraard hopen we op zo min mogelijk schades, maar jullie hulp is hierbij van groot belang.

Alvast bedankt voor jullie medewerking. Samen werken we aan een mooi en goed onderhouden bedrijventerrein!

Fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2024!

Fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2024!

Met trots kijken we terug op een jaar vol gezamenlijke prestaties die we met elkaar hebben bereikt. Onze oprechte dank gaat uit naar alle betrokkenen die dit mogelijk hebben gemaakt. Vol enthousiasme kijken we vooruit naar het nieuwe jaar, waarin we samen verdere stappen vooruit willen zetten. We wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond nieuwjaar vol successen en nieuwe kansen.

Daarnaast kondigen we graag alvast de nieuwjaarsborrel aan die op woensdag 24 januari 2024 zal worden gehouden, aanvang om 17.00 uur. Noteer deze datum alvast in de agenda. Save the date!

Oranje Bitter Borrel 26 april 2022

Oranje Bitter Borrel 26 april 2022

Op dinsdag 26 april wordt een Oranje Bitter Borrel georganiseerd voor leden van BIZ Westvlietweg, Bedrijvenbelang Westvlietweg en genodigden. De locatie voor de borrel is: Hydrau Constructie, Waterpas 94 in Den Haag. De borrel zal aanvangen om 17.00 uur.

Om een en ander goed voor te kunnen bereiden ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk 22 april 2022 per mail: info@westvlietweg.nl

We verheugen ons op uw komst!

Werkzaamheden Spoorlaan

Werkzaamheden Spoorlaan

Dinsdagavond 19 april 2022 zal een aannemer namens de gemeente het asfalt vernieuwen tussen de inrit naar Borsboom en Dunea en het bruggetje. Er is dan geen verkeer mogelijk naar Borsboom, Dunea, het laatste deel Garagepark en naar bewoners en bedrijven voorbij het bruggetje (vanaf de Westvlietweg gezien). Om 19.00 uur wordt gestart met het wegfrezen en afvoeren van de asfaltoplaag. Daarna zal nieuw asfalt worden aangebracht wat wordt afgewalst en moet afkoelen voordat het bereden kan worden. Vanaf woensdag 20 april ca. 03.00 uur zal de Spoorlaan weer kunnen worden vrijgegeven voor alle verkeer.

Fietsverkeer en overig verkeer zullen worden gewaarschuwd met borden en uiteraard zullen er verkeersregelaars zijn die toezicht houden voor wat betreft de veiligheid.

Uitvoeringsprogramma Regie op Bereikbaarheid

Uitvoeringsprogramma Regie op Bereikbaarheid

Op dinsdag 26-01-21 heeft het college ingestemd met het Uitvoeringsprogramma (UVP) Regie op Bereikbaarheid voor de jaren 2021 – 2022 op basis van de informatie die beschikbaar is in de Meerjarenprogrammering (MJP). Het opstellen van UVP wordt ieder jaar complexer door de toename van activiteiten en parallel daaraan de afnemende capaciteit (openbare ruimte) om de benodigde omleidingen mogelijk te maken. Het is nauwelijks nog mogelijk om binnen de bestaande kaders en vereisten de stad bereikbaar te houden. De gebruikers van het netwerk zullen meer worden geconfronteerd met hinder (vertraging, omrijden).