Meerjarenplan inzake BIZ verlenging 2025-2029

Meerjarenplan inzake BIZ verlenging 2025-2029

Beste ondernemers,

Zoals u weet, heeft onlangs heeft de proefpeiling plaatsgevonden voor verlenging van de huidige BIZ Westvlietweg. De proefpeiling heeft een positief eindresultaat behaald en daarom zijn wij als bestuur verder gegaan met de te volgen procedure. We brengen u graag op de hoogte en stellen u in de gelegenheid om uw feedback te geven op het BIZ plan 2025-2029 Westvlietweg.

De vervolgstappen zien er als volgt uit:

–      Opstellen BIZ meerjarenplan 2025-2029 (mei/juni)

–      Indienen BIZ meerjarenplan 2025 bij gemeente den Haag (indienen begin juli)

–      Vooraankondiging draagvlakmeting (september)

–      Oktober uitvoering draagvlakmeting middels officiële stemming

–      November uitslag stemming en opstellen BIZ jaarplan 2025

Graag geven wij u de mogelijkheid om het BIZ meerjarenplan 2025-2029 te lezen. We hebben het makkelijk voor u gemaakt door een overzicht te maken van de activiteiten waar we ons als bedrijventerrein op willen richten de komende 5 jaar. Mocht u daar nog iets aan willen toevoegen, kunt u dat uiteraard aan ons laten weten. Het volledige BIZ plan kunt u opvragen bij het secretariaat van het bestuur. Beiden via: info@westvlietweg.nl.

De deadline voor het aanleveren van uw input is: maandag 1 juli 2024

We gaan er vanuit dat de uiteindelijke draagvlakmeting eveneens een positief eindresultaat zal opleveren, echter kunnen we dat niet alleen. We doen daarom een beroep op u als ondernemers om er voor te zorgen, dat we dit gezamenlijk kunnen realiseren. We zijn nog op zoek naar enkele ambassadeurs, die ons daarbij kunnen helpen. Denk aan het uitdelen van de officiële stemformulieren, ronde langs de ondernemers en positieve bijdrage/uitstraling, communicatie richting uw collega ondernemers en bijdragen aan het BIZ jaarplan 2025.

Bijgesloten vindt u een overzicht van de activiteiten en focus voor de komende jaren voor de BIZ verlenging 2025-2029.

Klankbord bijeenkomst 3 juni 2024

Klankbord bijeenkomst 3 juni 2024

Op 3 juni was er veel belangstelling van belanghebbenden bij de klankbord bijeenkomst bedrijventerrein Westvlietweg III over de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein. De klankbord bijeenkomst vond plaats bij de L-Groep aan de Schietlood 2 te Den Haag. Omwonenden, ondernemers, belangenverenigingen en diverse overheden konden na een presentatie van Sweco met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen, zoals beter benutten van de ruimte (schuifruimte/verdichten), verkeersontsluiting en mobiliteit, vergroenen en verduurzamen, clusteren circulaire bedrijven en het economisch profiel van het bedrijventerrein. De opgehaalde informatie zal gebruikt worden voor de bouwsteen “bedrijventerrein Westvlietweg III”, dat onderdeel zal gaan uitmaken van de gebiedsvisie Vlietzoom te Den Haag.

Op dinsdag 3 september 2024 zal de 2e klankbord bijeenkomst worden georganiseerd. U krijgt hiervoor in augustus 2024 een uitnodiging toegestuurd.