Fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2024!

Fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2024!

Met trots kijken we terug op een jaar vol gezamenlijke prestaties die we met elkaar hebben bereikt. Onze oprechte dank gaat uit naar alle betrokkenen die dit mogelijk hebben gemaakt. Vol enthousiasme kijken we vooruit naar het nieuwe jaar, waarin we samen verdere stappen vooruit willen zetten. We wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond nieuwjaar vol successen en nieuwe kansen.

Daarnaast kondigen we graag alvast de nieuwjaarsborrel aan die op woensdag 24 januari 2024 zal worden gehouden, aanvang om 17.00 uur. Noteer deze datum alvast in de agenda. Save the date!

Handhaven op rondslingerend brandbaar materiaal

Handhaven op rondslingerend brandbaar materiaal

De jaarwisseling staat al weer voor de deur. Politie en handhaving zullen op bedrijventerreinen gaan handhaven op rondslingerend brandbaar materiaal. Dit is noodzakelijk om de risico’s op branden en brandstichting te beperken. Afgelopen donderdag heeft een schouw plaats gevonden en zijn diverse constateringen gedaan bij zowel bedrijven die aan de openbare weg gevestigd zijn als bij bedrijven die zich op de afgesloten delen van het bedrijventerrein bevinden. Zorg dat pallets worden weggehaald, containers binnen in de bedrijfshal worden geplaatst en kijk ook verder dan je eigen bedrijf! Mocht je brandbare materialen bij je buren signaleren spreek je buren hier op aan! Dat is van enorm groot belang ter bescherming van je eigendommen. Als er sprake is van nalatigheid dan kan dit grote gevolgen hebben. Ontstane schade zal dan mogelijk niet gedekt zijn! Zorg er ook voor dat hekken gesloten zijn om ongewenste gasten buiten te houden.