Uitvoeringsprogramma Regie op Bereikbaarheid

Uitvoeringsprogramma Regie op Bereikbaarheid

Op dinsdag 26-01-21 heeft het college ingestemd met het Uitvoeringsprogramma (UVP) Regie op Bereikbaarheid voor de jaren 2021 – 2022 op basis van de informatie die beschikbaar is in de Meerjarenprogrammering (MJP). Het opstellen van UVP wordt ieder jaar complexer door de toename van activiteiten en parallel daaraan de afnemende capaciteit (openbare ruimte) om de benodigde omleidingen mogelijk te maken. Het is nauwelijks nog mogelijk om binnen de bestaande kaders en vereisten de stad bereikbaar te houden. De gebruikers van het netwerk zullen meer worden geconfronteerd met hinder (vertraging, omrijden).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *