Uitwerking rapportages Bureau Vakwerk en Bureau Stedelijke Planning

Uitwerking rapportages Bureau Vakwerk en Bureau Stedelijke Planning

Nadat de themabijeenkomst van 23 maart jl. niet door kon gaan is gezocht naar een nieuwe datum voor een themabijeenkomst. Als gevolg van het Coronavirus en de daarbij behorende te treffen maatregelen was het nog niet mogelijk om een nieuwe themabijeenkomst te organiseren. Om u toch te informeren over de uitwerkingen van Bureau Vakwerk en Bureau Stedelijke Planning bestond de mogelijkheid om op 25 juni een presentatie bij te wonen bij Bureau Vakwerk in Delft.

De uitwerkingen van de onderzoeken van de bureaus treft u samen met een poster en vragenlijst in de bijlagen aan. De presentatie van 25 juni geeft een goede samenvatting van de “visie bedrijventerrein Westvlietweg”.  Een digitale versie van de presentatie is bijgevoegd bij dit bericht. 

De rapportages van de bureaus zijn geen blauwdruk van hoe het bedrijventerrein wordt maar een visie van hoe de richting zou kunnen zijn voor een toekomstbestendig bedrijventerrein met een prettig klimaat om te ondernemen en passend in de omgeving.

Bekijk hieronder de uitwerking van Bureau Vakwerk en Bureau Stedelijke Planning, de poster, presentatie en de vragenlijst:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *