werkzaamheden kruising Westvlietweg-Spoorlaan

werkzaamheden kruising Westvlietweg-Spoorlaan

Van de Gemeente ontvingen wij een berichtgeving dat aanstaande maandag 13 juli 2020 werkzaamheden zullen starten m.b.t. de kruising Westvlietweg-Spoorlaan, zie ook de bijgevoegde bewonersbrief. De planning van de aannemer is de werkzaamheden op 21 augustus af te ronden. De werkzaamheden zullen impact hebben voor ons als ondernemers, maar qua bereikbaarheid zou dat minimaal zijn. De aannemer is van plan om alle richtingen van de kruising gedurende het hele werk open te houden. 
Enige afsluitingen betreffen 19 en 20 augustus, de avonden vanaf 19.00 uur, in verband met asfalteren. Deze werkzaamheden in de avonduren zullen ook geluidshinder veroorzaken.