Verbeteringen en versterking van veiligheid op bedrijventerrein Westvlietweg

Verbeteringen en versterking van veiligheid op bedrijventerrein Westvlietweg

De Bedrijven Investeringszone Westvlietweg (BIZ) en Vereniging Bedrijvenbelang
Westvlietweg (BBW) van bedrijventerrein Westvlietweg zijn verheugd aan te kondigen dat na een
succesvolle aanpak van het ‘laaghangend fruit’, waarbij de uitstraling en openbare ruimte al
aanzienlijk zijn verbeterd en het Keurmerk Veilig Ondernemen is behaald, er nu extra aandacht
wordt besteed aan veiligheid door de inzet van surveillance van Westvlietbewaking voor het hele
bedrijventerrein, inclusief de VVE-gebieden. Deze inzet wordt mede mogelijk gemaakt door
financiering van IPP Haaglanden.

Met de succesvolle implementatie van deze maatregelen zet bedrijventerrein Westvlietweg een
belangrijke stap richting een veilige en leefbare omgeving voor ondernemers, werknemers en
bezoekers. Het voortdurende streven naar verbetering heeft als doel de uitstraling en openbare
ruimte verder te optimaliseren, het bedrijventerrein beter te benutten, te vergroenen, te
verduurzamen en kansen voor ondernemers te onderzoeken die uitbreidingsbehoefte hebben.
“Door samen te werken met Westvlietbewaking en de financiële steun van IPP Haaglanden zijn
we in staat om de veiligheid op ons bedrijventerrein naar een hoger niveau te tillen”, aldus Kees
van der Burg, voorzitter van de BIZ Westvlietweg. “We zijn vastbesloten om onze inspanningen
voort te zetten en streven naar een toekomstbestendig, duurzaam bedrijventerrein waar
ondernemers optimaal hun onderneming kunnen drijven.”

De BIZ Westvlietweg en Bedrijvenbelang Westvlietweg kijken uit naar verdere samenwerking met
lokale partners, gemeentelijke instanties en ondernemers om de leefbaarheid en concurrentie-
positie van het bedrijventerrein te versterken en te waarborgen.