Koningsborrel/belangrijke bijeenkomst op 17 april a.s. voor leden, ondernemers en genodigden

Koningsborrel/belangrijke bijeenkomst op 17 april a.s. voor leden, ondernemers en genodigden

Op 17 april a.s. wordt een borrel/belangrijke bijeenkomst georganiseerd voor leden van BIZ Westvlietweg en Bedrijvenbelang Westvlietweg, voor ondernemers van bedrijventerrein Westvlietweg en voor genodigden bij

Hiske van der Gronden Photography, Westvlietweg 71G te Den Haag (op het bedrijvenpark Leeuwendale). Inloop is vanaf 16.30 uur | aanvang om 17.00 uur. 

Tijdens de borrel is er aandacht voor belangrijke actualiteiten o.a. op het gebied van vernieuwing, verduurzamen, veiligheid en verkeer. Ook zal onze gastvrouw Hiske van der Gronden vertellen over haar activiteiten en is er gelegenheid voor een rondleiding door de fotostudio. We hopen dat er ruimte in de agenda is voor deze borrel en wij verheugen ons dan ook op uw komst.

In verband met de voorbereiding voor deze borrel vernemen wij graag voor 10 april a.s. of u 17 april aanwezig zult zijn. 
Uw aanmelding (of afmelding) kunt u sturen naar ons mailadres: info@westvlietweg.nl