Transitievisie Warmte

Transitievisie Warmte

De Gemeente werkt aan een transitievisie warmte. Binnenkort vindt hierover een gesprek plaats met wethouder Van Tongeren. Er komt een Stedelijk Energieplan, een emissieloze binnenstad en de stad wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Vanuit het bestuurlijk overleg economische zaken (BOEZ) is het verzoek gekomen het handboek ‘Duurzaamheid werkt voor Haagse Ondernemers’ te delen met de ondernemers. Het handboek bevat veel handige tips.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *