Verkeershinder door aanleg fietsoversteek

Verkeershinder door aanleg fietsoversteek

De gemeente werkt aan logische doorgaande fietsroutes. Routes die veilig, snel en comfortabel zijn. Een van deze routes is de verbinding tussen Ypenburg en het centrum van Den Haag: het Trekfietstracé. Tot medio juni werkt de aannemer aan een deel van het Trekfietstracé, een nieuw fietspad dat aansluit op de Westvlietweg. Van eind mei tot half juni legt de aannemer het nieuwe fietspad aan, dat over het werkterrein van de Rotterdamsebaan in de Vlietzoom loopt en aansluit op de Westvlietweg. Het fietspad komt tussen landgoed Zeerust en de landerijen van Stal Meyvliet uit op de Westvlietweg. Op deze locatie op de Westvlietweg wordt een oversteek voor fietsers gemaakt. Er komt een verhoogde verkeersdrempel met een middeneiland tussen beide rijstroken in.

De werkzaamheden voor de fietsoversteek worden uitgevoerd in het weekend van 5 tot 8 juni. Tijdens de uitvoering is de Westvlietweg ter plaatse van de werkzaamheden volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers worden langs het werk geleid. Om de duur van het werk en de overlast voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken, wordt tijdens het weekend dag en nacht gewerkt.

Van vrijdag 5 juni 19.30 uur tot maandag 8 juni 05.00 uur is de Westvlietweg tussen de Hoornbrug en de Oude Tolbrug afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen de werkzaamheden passeren. Bedrijven en woningen zijn wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer.
Er wordt gewerkt ter hoogte van landgoed Zeerust en Stal Meyvliet. Het advies voor bestemmingsverkeer is om vooraf te bepalen via welke kant van de Westvlietweg zij naar hun plek van bestemming kunnen rijden.

Omleidingsroutes:
• Verkeer wordt omgeleid via de Oude Tolbrug, Fonteynenburghlaan, Prinses Mariannelaan,
Geestbrugweg, Haagweg, Hoornbrug en omgekeerd. Borden geven de omleidingsroute aan.
• Voor vrachtverkeer geldt een ruimere omleidingsroute in verband met een bestaande milieuzone.
De omleidingsroute is met borden aangegeven.

Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u een calamiteit melden? Neem dan contact op met de aannemer via telefoonnummer 088-400 8083 (voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar).