Overhandiging uitwerking rapport aan wethouder Saskia Bruines

Overhandiging uitwerking rapport aan wethouder Saskia Bruines

VERNIEUWEN – INTENSIVEREN – UITBREIDEN –VERDUURZAMEN is het motto van Bedrijven Investeringen Zone (BIZ) Westvlietweg en Bedrijven Belang Westvlietweg (BBW) voor een toekomstbestendig bedrijventerrein. Naar aanleiding het visie-document, geschreven door het bestuur, hebben Bureau Vakwerk en Bureau Stedelijke Planning de afgelopen maanden onderzoek gedaan en hun rapportage uitgewerkt. In de uitwerking zijn onder meer verdichting, vergroening, verduurzaming, uitbreiding van het bedrijventerrein, verbetering van openbaar vervoer, extra uitvalswegen, toevoeging van nieuwe innovatieve bedrijven en een haven terug te vinden. 

De rapportages van de bureaus zijn weliswaar geen blauwdruk van hoe het bedrijventerrein wordt maar een visie van hoe de richting zou kunnen zijn voor een toekomstbestendig bedrijventerrein, waar naar verwachting de werkgelegenheid zal verdubbelen, met een prettig klimaat om te ondernemen en passend in de omgeving. 

De hele transformatie zal in fases moeten worden gerealiseerd. De resultaten van de onderzoeken moeten daarom meer als startschot dan als eindresultaat worden beschouwd.

Inmiddels heeft een constructieve voorlichtingspresentatie voor de ondernemers plaats gevonden bij Bureau Vakwerk in Delft en afgelopen donderdag, 16 juli 2020, heeft wethouder Saskia Bruines Bedrijventerrein Westvlietweg bezocht en heeft het bestuur de uitwerkingen van de bureaus officieel aan haar overhandigd. 

Het is van belang dat z.s.m. een projectgroep Ontwikkeling Westvlietweg wordt opgericht om direct aan te kunnen vangen met de aanbevelingen en volgende stappen, zoals is gebleken uit de uitwerkingen van de bureaus, te weten:

  • Voor de keuze van de ontsluiting is nader verkeersonderzoek nodig, net als een haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van een haven waaronder de financiële haalbaarheid.
  • Aanpassing van het bestemmingsplan voor het gehele gebied, inclusief uitbreiding. Hierbij ook de toegestane bouwhoogte van het bestaande terrein verhogen.
  • Het van toepassing verklaren van gebiedspaspoorten voor de verschillende delen van het gebied.
  • Verdichten van het huidige terrein. Om de schuifpuzzel te kunnen starten zijn uitbreidingsmogelijkheden nodig. Kansen dienen zich aan wanneer gevestigde bedrijven zich verplaatsen naar het uitbreidingsdeel. Er zijn diverse bedrijven die een uitbreidings-behoefte hebben maar nu niet kunnen uitbreiden. Door deze te verplaatsen ontstaat ruimte op het bestaande terrein voor verdichting.
  • Nader in beeld brengen van de uitbreidingsvraag van reeds op het bedrijventerrein gevestigde ondernemingen. Met deze partijen kan vervolgens de eerste stap in de verplaatsing, uitbreiding en intensivering worden gezet.
  • In overleg met de gemeente een projectorganisatie opstellen die de herontwikkeling van Westvlietweg gaat trekken.
  • Opstellen van een ontwikkelstrategie voor Westvlietweg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *