Aan het werk met bedrijventerreinen Plaspoelpolder en Westvlietweg

Aan het werk met bedrijventerreinen Plaspoelpolder en Westvlietweg

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag ondersteunt het plan om de bedrijventerreinen Plaspoelpolder en Westvlietweg, beide pal aan de A4 gelegen, te revitaliseren. Woensdag nam de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat het besluit om € 560.000 te investeren in de gebieden. ‘We streven naar een gebied waar iedere vierkante meter goed wordt benut.’

https://mrdh.nl/interview/werk-bedrijventerreinen-plaspoelpolder-westvlietweg#:~:text=De%20Metropoolregio%20Rotterdam%20Den%20Haag,te%20investeren%20in%20de%20gebieden.

In geval van nood is kennis van reanimatie en AED-gebruik cruciaal

In geval van nood is kennis van reanimatie en AED-gebruik cruciaal

📣 In 2022 en 2023 hebben we met succes laaghangend fruit aangepakt op ons bedrijventerrein. Onderdeel van de aanpak was het aanschaffen en plaatsen van  3 AED’s met 24/7 bereikbaarheid die ook zijn aangemeld bij HartslagNu. In geval van nood is kennis van reanimatie en AED-gebruik cruciaal. Ondernemers zonder EHBO-diploma, BHV-certificering of reanimatiecursus worden uitgenodigd hun interesse te tonen voor een mogelijke cursus.

Ben je lid en geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar info@westvlietweg.nl

Fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2024!

Fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2024!

Met trots kijken we terug op een jaar vol gezamenlijke prestaties die we met elkaar hebben bereikt. Onze oprechte dank gaat uit naar alle betrokkenen die dit mogelijk hebben gemaakt. Vol enthousiasme kijken we vooruit naar het nieuwe jaar, waarin we samen verdere stappen vooruit willen zetten. We wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond nieuwjaar vol successen en nieuwe kansen.

Daarnaast kondigen we graag alvast de nieuwjaarsborrel aan die op woensdag 24 januari 2024 zal worden gehouden, aanvang om 17.00 uur. Noteer deze datum alvast in de agenda. Save the date!

Handhaven op rondslingerend brandbaar materiaal

Handhaven op rondslingerend brandbaar materiaal

De jaarwisseling staat al weer voor de deur. Politie en handhaving zullen op bedrijventerreinen gaan handhaven op rondslingerend brandbaar materiaal. Dit is noodzakelijk om de risico’s op branden en brandstichting te beperken. Afgelopen donderdag heeft een schouw plaats gevonden en zijn diverse constateringen gedaan bij zowel bedrijven die aan de openbare weg gevestigd zijn als bij bedrijven die zich op de afgesloten delen van het bedrijventerrein bevinden. Zorg dat pallets worden weggehaald, containers binnen in de bedrijfshal worden geplaatst en kijk ook verder dan je eigen bedrijf! Mocht je brandbare materialen bij je buren signaleren spreek je buren hier op aan! Dat is van enorm groot belang ter bescherming van je eigendommen. Als er sprake is van nalatigheid dan kan dit grote gevolgen hebben. Ontstane schade zal dan mogelijk niet gedekt zijn! Zorg er ook voor dat hekken gesloten zijn om ongewenste gasten buiten te houden.

AED’s 24/7 bereikbaar op ons bedrijventerrein

AED’s bedrijventerrein Westvlietweg

We zijn verheugd te melden dat we als onderdeel van de aanpak van het laaghangend fruit op ons bedrijventerrein levensreddende AED’s hebben geplaatst bij Van Paassen, Van Rees en Hydro Constructie, die 24/7 beschikbaar zijn. Ook bij Base Consultancy is er een AED die altijd bereikbaar is. Deze AED’s kunnen het verschil maken tussen leven en dood. Met deze apparaten binnen handbereik vergroten we de overlevingskansen en beschermen we onze gemeenschap. Bovendien zijn de AED’s geregistreerd bij het reanimatie oproepsysteem HartslagNu. Veiligheid staat voorop!

Werkzaamheden Spoorlaan onder Prins Clausplein

Werkzaamheden Spoorlaan

Rijkswaterstaat gaat het Prins Claus renoveren, i.v.m. herpositionering van de steunpilaren zal Gasunie een deel van de gasleiding verleggen. Aannemer Denys heeft de werkzaamheden gepland staan vanaf eind augustus tot begin oktober 2023. 

Het werkterrein van ca. 150 meter bevindt zich op de Spoorlaan recht onder de doorgaande A4, zie roze stippellijn op de afbeelding. Ter plaatse zal een halve wegafzetting worden geplaatst zodat de hulpdiensten en fietsers doorgang houden richting Eneco terrein. Naar verwachting zullrn de maatregelen minimale hinder geven. Voorafgaand zal de aannemer op het GOS terrein van Stedin de leiding flaren. 

Mocht er toch hinder worden ondervonden laat het ons dan weten zodat wij contact kunnen opnemen met de Gasunie.

Samenwerken aan een mooie uitstraling

Samenwerken aan een mooie uitstraling

Nadat we een melding hebben gedaan bij de gemeente Den Haag over graffiti op ons bedrijventerrein is actie ondernomen. 

Dank voor de inzet van de gemeente en de vakkundige verwijdering. Heb je graffiti gespot op ons bedrijventerrein? Leg het vast met een foto, deel de foto en de locatie met ons zodat we aan de hand van de verkregen informatie een melding kunnen doen. Jouw ogen zijn onze beste hulp om ons bedrijventerrein representatief te houden. Samen werken we aan een mooie uitstraling van ons bedrijventerrein!