Protocol “samen veilig doorwerken”

Protocol “samen veilig doorwerken”

Het protocol ‘samen veilig doorwerken’ biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden aan bod. Door Bouwend Nederland en Techniek Nederland is het protocol, met als uitgangspunt de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM, aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Het protocol is beoogd als handvat voor de veilige uitvoering van werkzaamheden. Dit protocol richt zich met name op de bouw- en technieksector en aanverwante activiteiten. Raadpleeg voor de meest actuele informatie en adviezen de websites van Rijksoverheid en RIVM.

Op de website van Rijksoverheid kan o.a. onderstaande informatie worden geraadpleegd: Een video Coronavirus, wat moet je doen?

Een poster veilig werken op de bouwplaats.

Een poster veilig werken in en om het huis.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken/Protocol+Samen+veilig+doorwerken-V+17042020.pdf

Naast de informatie via Rijksoverheid is er bijvoorbeeld ook een helpdesk Corona bij Volandis het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid; via de website kan ook het webinar Samen veilig doorwerken van Bouwend Nederland en Techniek Nederland terug worden gekeken en er zijn toolboxen beschikbaar.