Jan Verboon

M: 06-53897750

Ambitie:

Professionalisering van de vereniging waardoor een sterke onderhandelingspositie met overheden gewaarborgd is en we onze leden meerwaarde kunnen bieden door ze te ondersteunen en faciliteren daar waar nodig. De belangen van de kleinere ondernemers niet uit het oog verliezen alsmede “schoon, heel en veilig”.