Meer aandacht voor economische zaken en werkgelegenheidskwesties

Meer aandacht voor economische zaken en werkgelegenheidskwesties

Na jarenlang deel te hebben uitgemaakt van de Vlietzoom Alliantie (samenwerkingsorganisatie van bedrijven, sportverenigingen, bewonersorganisaties en cultuurstellingen aan de Westvlietweg) hebben de besturen van BIZ Westvlietweg en BBW besloten uit het samenwerkingsverband te treden. Natuurlijk zal de dialoog met de sportverenigingen, bewonersverenigingen en andere belangenbehartigers blijven bestaan, maar in de nieuwe hoedanigheid zal het bestuur van de Vlietzoom Alliantie niet langer optreden namens de bedrijven. BIZ Westvlietweg en BBW konden zich de laatste tijd steeds minder vinden in de gezamenlijke manifestaties onder regie van de Vlietzoom Alliantie omdat economische- en werkgelegenheidszaken, zoals bereikbaarheid, uitbreiding, vernieuwing, verduurzaming en ondermijning steeds met minder accent in de agenda’s met overheidsinstanties onder de aandacht kwamen. Het tekort aan bedrijfsruimte in de regio Den Haag is ernstig, terwijl het faciliteren van bewoners gewoon doorgaat in een regio waar tenminste 100.000 bewoners zullen bijkomen. 

BIZ Westvlietweg heeft in 2019 door twee bureaus een heldere visie voor het verouderde werkgebied laten opstellen. Het wordt de hoogste tijd dat deze visie uitvoering krijgt. BIZ Westvlietweg en BBW willen dit daarom tot het hoofddoel maken en niet telkens in overleg vervallen, waarbij economische- en werkgelegenheidsaspecten onderbelicht blijven. Het kan niet zo zijn dat alles bij het oude moet blijven. Onze stad vernieuwt, verduurzaming en de energietransitie zijn in volle gang. De beoogde circulaire economie van morgen sluit niet aan bij de huidige. De besturen van BIZ Westvlietweg en BBW zullen de communicatie vanuit de voormalige participatie op constructieve wijze blijven voeren en blijven bereid met de organisaties in de alliantie in gesprek te gaan. Echter belangenbehartigers dienen op te komen voor haar eigen leden. Daaruit volgt dat voornoemde bedrijvenverenigingen voortaan primair voor de econo-mische belangen van hun leden ofwel voor de bedrijven en haar werknemers in het werk-gebied Westvlietweg zullen opkomen. 

Oranje Bitter Borrel 26 april 2022

Oranje Bitter Borrel 26 april 2022

Op dinsdag 26 april wordt een Oranje Bitter Borrel georganiseerd voor leden van BIZ Westvlietweg, Bedrijvenbelang Westvlietweg en genodigden. De locatie voor de borrel is: Hydrau Constructie, Waterpas 94 in Den Haag. De borrel zal aanvangen om 17.00 uur.

Om een en ander goed voor te kunnen bereiden ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk 22 april 2022 per mail: info@westvlietweg.nl

We verheugen ons op uw komst!

Werkzaamheden Spoorlaan

Werkzaamheden Spoorlaan

Dinsdagavond 19 april 2022 zal een aannemer namens de gemeente het asfalt vernieuwen tussen de inrit naar Borsboom en Dunea en het bruggetje. Er is dan geen verkeer mogelijk naar Borsboom, Dunea, het laatste deel Garagepark en naar bewoners en bedrijven voorbij het bruggetje (vanaf de Westvlietweg gezien). Om 19.00 uur wordt gestart met het wegfrezen en afvoeren van de asfaltoplaag. Daarna zal nieuw asfalt worden aangebracht wat wordt afgewalst en moet afkoelen voordat het bereden kan worden. Vanaf woensdag 20 april ca. 03.00 uur zal de Spoorlaan weer kunnen worden vrijgegeven voor alle verkeer.

Fietsverkeer en overig verkeer zullen worden gewaarschuwd met borden en uiteraard zullen er verkeersregelaars zijn die toezicht houden voor wat betreft de veiligheid.

1e ledenactiviteit 2022 | 24 februari 2022

1e ledenactiviteit 2022 | 24 februari 2022

Op donderdag 24 februari a.s. zal de 1e ledenactiviteit 2022 plaats vinden, een zgn. late nieuwjaarsreceptie. We zijn verheugd om na de laatste Bier met Bitterballen activiteit in oktober 2021 weer bij elkaar te kunnen komen. De catering is weer in vertrouwde handen van AntonsSuperservice. Om de organisatie goed voor te kunnen bereiden vragen wij om uw aanmelding voor vrijdag 18 februari a.s. aan ons toe te sturen via ons mailadres: info@westvlietweg.nl


Al jaren vindt onze nieuwjaarsreceptie plaats bij Frans en Annie Roos,Westvlietweg 83 in Den Haag; ook nu zal weer gebruik mogen worden gemaakt van deze gezellige en sfeervolle locatie en mocht de ruimte als gevolg van een grote hoeveelheid aanmeldingen, waar we zeker naar uitkijken, te beperkt zijn dan zullen voorzieningen worden getroffenom toch over voldoende ruimte te kunnen beschikken. Voor dezegelegenheid is ook wethouder Saskia Bruines uitgenodigd. Zoals heter nu naar uitziet zal zij aanwezig zijn en ook een terugkoppeling kunnen geven richting de leden.  

Uw reactie zien we graag tegemoet!