Vlietzoom Alliantie en SBH

Vlietzoom Alliantie (VZA):

Belangenbehartiging voor en door bewoners, bedrijven en verenigingen Den Haag & Leidschendam-Voorburg, Stuurgroepen Stichting Meyvliet (Vlietzoom Oost en West) en Ver. Park Leeuwenbergh, (Werkgroep Vlietzoom-West/VPL), Haagse Golfverenigingen, Sport verenigingen & Clubs en Bedrijven Belang Westvliet stemmen af met Houdt Vlietrand Groen.

Visie Vlietzoom

Inzet op- en in samenhang met;

  • Milieu, natuur en leefbaarheid
  • Groen-Blauwe zone (Provincie visie)
  • Versterken van Landgoed/Buitenplaats structuur (Provincie Erfgoed Lijnen)
  • Oog voor cultuur historische waarden
  • Wonen, sport, recreatie, onderwijs en zorg 
  • Passende bedrijvigheid
  • Veilige toegankelijkheid en ontsluiting

Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden:

De bedrijvenverenigingen BBR, BBW, BVIW, BLF, BSH, BU, SBC070, VBF en ZKD hebben de handen ineen geslagen en de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden opgericht. De ondertekening van de statuten vond plaats op 24 september 2018. Vanaf dit moment is de stichting werkzaam.

De Stichting heeft als doel het behartigen van de belangen van de bedrijventerreinen in de regio Haaglanden en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Hiermee wordt bedoeld dat onderwerpen die een rol spelen op al deze bedrijventerreinen gezamenlijk kunnen worden aangepakt.

Samen komen zij op voor gemeenschappelijke belangen richting de gemeente, de provincie en de landelijke overheid.

Het bestuur van de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden bestaat uit de volgende personen: Robert Medenblik Coen Verhaegh Peter Hartevelt (resp. voorzitter, secretaris en penningmeester).

Hieronder de bedrijventerreinen die zij vertegenwoordigen:

Belangen Bedrijven Rijswijk (BBR) Bedrijvenvereniging InterWateringen (BVIM), Belangenvereniging Schevenings Havengebied (BSH), Stichting Businessclub070 (Ypenburg), Belangenvereniging Bedrijven Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek (ZKD), Bedrijven Belang Westvlietweg (BBW), Bedrijvenvereniging Binckhorst, Laakhaven, Fruitweg (BLF), Bedrijvenvereniging Uitenhagestraat (BU) Vereniging Beheer Forepark (VBF)