SBH en Vlietzoom Alliantie

Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden:

De bedrijvenverenigingen BBR, BBW, BVIW, BLF, BSH, BU, SBC070, VBF en ZKD hebben de handen ineen geslagen en de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden opgericht. De ondertekening van de statuten vond plaats op 24 september 2018. Vanaf dit moment is de stichting werkzaam.

De Stichting heeft als doel het behartigen van de belangen van de bedrijventerreinen in de regio Haaglanden en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Hiermee wordt bedoeld dat onderwerpen die een rol spelen op al deze bedrijventerreinen gezamenlijk kunnen worden aangepakt.

Samen komen zij op voor gemeenschappelijke belangen richting de gemeente, de provincie en de landelijke overheid.

Het bestuur van de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden bestaat uit de volgende personen: Robert Medenblik Coen Verhaegh Peter Hartevelt (resp. voorzitter, secretaris en penningmeester).

Hieronder de bedrijventerreinen die zij vertegenwoordigen:

Belangen Bedrijven Rijswijk (BBR) Bedrijvenvereniging InterWateringen (BVIM), Belangenvereniging Schevenings Havengebied (BSH), Stichting Businessclub070 (Ypenburg), Belangenvereniging Bedrijven Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek (ZKD), Bedrijven Belang Westvlietweg (BBW), Bedrijvenvereniging Binckhorst, Laakhaven, Fruitweg (BLF), Bedrijvenvereniging Uitenhagestraat (BU) Vereniging Beheer Forepark (VBF)

Vlietzoom Alliantie:

Na jarenlang deel te hebben uitgemaakt van de Vlietzoom Alliantie (samenwerkingsorganisatie van bedrijven, sportverenigingen, bewonersorganisaties en cultuurstellingen aan de Westvlietweg) hebben de besturen van BIZ Westvlietweg en BBW besloten uit het samenwerkingsverband te treden. 

Natuurlijk zal de dialoog met de sportverenigingen, bewonersverenigingen en andere belangenbehartigers blijven bestaan, maar in de nieuwe hoedanigheid zal het bestuur van de Vlietzoom Alliantie niet langer optreden namens de bedrijven. 

BIZ Westvlietweg en BBW konden zich de laatste tijd steeds minder vinden in de gezamenlijke manifestaties onder regie van de Vlietzoom Alliantie omdat economische- en werkgelegenheidszaken, zoals bereikbaarheid, uitbreiding, vernieuwing, verduurzaming en ondermijning steeds met minder accent in de agenda’s met overheidsinstanties onder de aandacht kwamen. 

Het tekort aan bedrijfsruimte in de regio Den Haag is ernstig, terwijl het faciliteren van bewoners gewoon doorgaat in een regio waar tenminste 100.000 bewoners zullen bijkomen. BIZ Westvlietweg heeft in 2019 door twee bureaus een heldere visie voor het verouderde werkgebied laten opstellen. Het wordt de hoogste tijd dat deze visie uitvoering krijgt. BIZ Westvlietweg en BBW willen dit daarom tot het hoofddoel maken en niet telkens in overleg vervallen, waarbij economische- en werkgelegenheidsaspecten onderbelicht blijven. Het kan niet zo zijn dat alles bij het oude moet blijven. Onze stad vernieuwt, verduurzaming en de energietransitie zijn in volle gang. De beoogde circulaire economie van morgen sluit niet aan bij de huidige. 

De besturen van BIZ Westvlietweg en BBW zullen de communicatie vanuit de voormalige participatie op constructieve wijze blijven voeren en blijven bereid met de organisaties in de alliantie in gesprek te gaan. Echter belangenbehartigers dienen op te komen voor haar eigen leden. Daaruit volgt dat voornoemde bedrijvenverenigingen voortaan primair voor de economische belangen van hun leden ofwel voor de bedrijven en haar werknemers in het werkgebied Westvlietweg zullen opkomen.