Toekomstvisie bedrijventerrein

De doelstellingen zijn door de jaren heen hetzelfde gebleven maar de accenten verschillen. Met de Gemeente bespreken we regelmatig de knelpunten op het terrein. De zorg om een goede infrastructuur, beheer en onderhoud in openbaar gebied maar ook op het eigen terrein blijft een voortdurend punt van aandacht. 

Een goed functionerend bedrijventerrein levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio. BBW richt zich op alle bedrijven die gevestigd zijn in het gebied tussen Westvlietweg, Winkelhaak, A4 en sportpark De Groene Zoom.

Bedrijven Belang Westvlietweg en BIZ Westvlietweg wil haar bedrijventerrein toekomstbestendig maken. Het bestuur schreef hiervoor in september 2019 een visie-document. Naar aanleiding van dit visie-document deden de gerenommeerde bureaus Vakwerk Architecten en Bureau Stedelijke Planning de afgelopen maanden onderzoek. De resultaten van deze onderzoeken vormen de grondslag voor het beleid 2020-2040 van de bedrijvenvereniging.