Parkmanagement en KVO

Parkmanagement is momenteel nog niet operationeel op ons bedrijventerrein maar zal zeker bijdragen om kwaliteit en uitstraling van het bedrijventerrein te verbeteren en in stand te houden. Er is belang bij een hoog kwaliteitsniveau. Voor gemeenten spelen onder meer werkgelegenheid, veiligheid en optimalisatie een belangrijke rol en zijn een kwalitatief hoogwaardige uitstraling, kostenvoordelen door samenwerking en optimalisatie van bedrijfsprocessen voor de ondernemers aantrekkelijk. 

Taken van de parkmanager kunnen o.a. zijn:

toezicht, bewaking en controle van algemeen beheer en onderhoud, controle van de kwaliteit van de dienstverlening parkbeveiliging, periodiek overleg met gemeente, politie en brandweer, verzorgen van de bewegwijzering, initiëren van aanvullende diensten

Keurmerk Veilig Ondernemen:

Om een veilige bedrijfsomgeving en/of het veiligheidsgevoel te bevorderen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Een onveilige omgeving of een omgeving die onveilige gevoelens oproept zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. 

Het KVO is een samenwerking tussen diverse partijen, t.w. de politie, de brandweer, de gemeente, de KvK en uiteraard de ondernemers van het terrein. Door middel van een maandelijkse schouwronde en een viertal overleggen per jaar stemmen de partijen de afzonderlijke verantwoordelijkheden op elkaar af. Afspraken worden vastgelegd in een convenant en tijdens vergaderingen in notulen. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Ook u als ondernemer kan iets doen om de veiligheid rond uw bedrijf te vergroten. Criminaliteit zoals diefstal uit uw onderneming of een inbraak in de buurt is vaak dichtbij. Maar ook een computervirus of misbruik van uw gegevens. Veel kan worden voorkomen. Met de Veilig Ondernemen Scan kan eenvoudig inzicht worden gekregen in de verschillende criminaliteitsrisico’s voor uw onderneming en het gebouw. In april 2023 is voor bedrijventerreinen Westvlietweg III en IV het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald.