Duurzame initiatieven

Geplande activiteiten gedurende de BIZ-periode 2020-2024 die bijdragen aan duurzaamheid, bereikbaarheid en overig van het BIZ-gebied zijn:

  • Initiatieven op het gebied van duurzaamheid: De BIZ zet een commissie op die zich bezig houdt met duurzame initiatieven. Zij onderzoeken de mogelijkheden om deze initiatieven op bedrijventerrein Westvlietweg collectief toe te passen, zoals energietransitie, zonnepanelen, bedrijfsafval en distributie 

  • Onderzoek duurzaamheid: De BIZ schakelt een externe partij in voor onderzoek en begeleiding bij duurzaamheidsinitiatieven.

Voortgang onderzoek & visie verduurzaming en energietransitie bedrijventerrein Westvlietweg:

Pieter van Genuchten van de Gemeente Den Haag is in september 2019 gestart met een inventarisatie van het huidige energieverbruik. Inmiddels hebben wij een update gekregen over de voortgang van het onderzoek. Een aantal bedrijven is bezocht en heeft deelgenomen aan het onderzoek. Om inzicht te krijgen en kansen te bekijken is het van belang om zoveel mogelijk respons te ontvangen. Door de Gemeente is ter ondersteuning van het onderzoek Maybritt van Nobelen aangesteld. Zij heeft met diverse ondernemers contact opgenomen in het kader van het onderzoek.