Camera en verkeer

De Bedrijvenbelangen Vereniging en daarmee ook de actieve leden hebben geïnvesteerd in gemeenschappelijke camera’s. De camera’s worden onderhouden en er is 24/7 toegang tot de beelden. Diverse ondernemers beschikken ook over camera’s die zij zelf hebben aangeschaft. Een berichtgeving van de Politie met betrekking tot camera in beeld is gedeeld met de leden en heeft ertoe geleid dat ook deze camera’s zijn geregistreerd. Mochten er zich situaties voordoen die verdacht zijn adviseren wij alle ondernemers contact op te nemen met de politie.    

Bedrijventerrein Westvlietweg bestaat uit diverse deelgebieden (Westvlietweg II, III en IV) die niet aaneengesloten zijn. Met meer dan 335 gevestigde bedrijven, meer dan 2750 medewerkers en de daaruit voortvloeiende logistieke processen is er veel activiteit van ’s morgens vroeg tot in de avond en er vinden zelfs nachtleveringen plaats. Het wegennet biedt plaats voor langzaam verkeer, snel verkeer en zwaar transport. Van belang is dat eenieder rekening houdt met de ander, geparkeerd wordt waar dit is toegestaan en de snelheid gematigd is. De kwartiermaker/parkmanager ziet hier op toe, maakt melding aan het bestuur en daarnaast wordt alle ondernemers verzocht om onveilige situaties te melden. Meldingen kunnen worden gedaan aan: info@westvlietweg.nl

camera in beeld: 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 juni jl. waren Andre van den Bosch en Aad Kroese-meijer van de Politie en Jeffrey Bosman van de afdeling handhaving aanwezig. Onderwerpen als ondermijning en camera in beeld kwamen o.a. aan de orde en werden nader toegelicht. Door de Politie is eerder dit jaar een flyer verspreid met betrekking tot camera in beeld. Naar aanleiding hiervan zijn nagenoeg nog geen camera’s in ons bedrijvenpark aangemeld. 

Van de Politie ontvingen we de flyer digitaal en uiteraard kan de website worden geraadpleegd.

Door camera’s aan te melden wordt inzichtelijk welk beeldmateriaal er o.a. beschikbaar zou zijn om misdaden sneller op te kunnen lossen.